[Vmail-discuss] Een taalcursus die u als gegoten zit - Un cours de langue sur mesure

Miguel at Inlingua marketing at inlingua-gent.com
Tue, 20 Mar 2012 19:10:36 UT


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://ww=
w.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">=0D
<html xmlns=3D"http://www.w3.org/1999/xhtml">=0D
<head>=0D
<meta http-equiv=3D"Content-Type" content=3D"text/html; charset=3DISO-885=
9-1" />=0D
<title>inlingua Gent Antwerpen</title>=0D
<style type=3D"text/css">=0D
body{=0D
font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
font-size:10px;=0D
color:#666666;}=0D
.taalkeuze a{=0D
font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
font-size:10px;=0D
color:#666666;=0D
text-decoration:none;}=0D
.taalkeuze a:hover{=0D
font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
font-size:10px;=0D
color:#CCCCCC;=0D
text-decoration:none;}=0D
.style4 {=0D
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
font-size: 11px;=0D
color: #eaecc3;}=0D
.style5 {=0D
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
font-size: 11px;=0D
color: #FFFFFF;}=0D
.style6 {=0D
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
font-size: 11px;=0D
color: #666666;}=0D
a{=0D
font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
font-size:11px;=0D
color:#FFFFFF;=0D
text-decoration:none;}=0D
a:hover{=0D
font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
font-size:11px;=0D
color:#eaecc3;=0D
text-decoration:none;}=0D
.auto-style1 {=0D
	text-align: center;=0D
}=0D
.auto-style2 {=0D
	text-align: left;=0D
}=0D
.auto-style3 {=0D
	text-align: right;=0D
}=0D
.auto-style4 {=0D
	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
	font-size: x-small;=0D
	color: #666666;=0D
}=0D
.auto-style5 {=0D
	margin-left: 3px;=0D
}=0D
.auto-style6 {=0D
	color: #C7C4C4;=0D
}=0D
</style>=0D
</head>=0D
=0D
<body>=0D
<div class=3D"auto-style1">=0D
<table width=3D"532" align=3D"center" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0"=
>=0D
	<tr>=0D
		<td align=3D"center" class=3D"taalkeuze"><a name=3D"nl"></a><b><a href=3D=
"#fr">Cliquez ici pour la version fran=E7aise</a></b></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td>=0D
		<a href=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor/formnl.html=
">=0D
		<img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor/images/img=
_01.jpg" alt=3D"EEN TAALCURSUS DIE U ALS GEGOTEN ZIT! Welke taal wil u pr=
ecies leren? Waarom? En wanneer? Dat brengen we eerst in kaart." height=3D=
"177" width=3D"532" /></a></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td>=0D
		<a href=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor/formnl.html=
">=0D
		<img border=3D0 src=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor=
/images/img_02.jpg" alt=3D"We tekenen het patroon uit van uw noden en doe=
lstellingen. Daarna stippelen we met u een gepast leertraject uit. U bepa=
alt daarbij de frequentie en de ogenblikken die u het best schikken (1 ke=
er per week of vaker, semi-intensief of echt intensief)." /></a></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td>=0D
		<a href=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor/formnl.html=
">=0D
		<img border=3D0 src=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor=
/images/img_03.jpg" alt=3D"De stof kiest u ook zelf. Geen tijdverlies met=
 uniforme cursussen voor Jan met de pet. U leert alleen wat voor u onmidd=
ellijk bruikbaar is. U krijgt de exclusieve aandacht van uw taaltrainer, =
die op uw typische fouten werkt en het beste uit u haalt. Het woord is aa=
n u!" /></a></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td>=0D
		<a href=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor/formnl.html=
">=0D
		<img border=3D0 src=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor=
/images/img_04.jpg" alt=3D"EEN CURSUS OP MAAT ZIT BETER!" /></a></td>=0D
	</tr>=0D
</table>=0D
<table  width=3D"532" border=3D"0" align=3D"center" cellpadding=3D"0" cel=
lspacing=3D"0">=0D
	<tbody class=3D"auto-style2">=0D
	<tr>=0D
		<td colspan=3D"13"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketin=
g/tailor/images/bottom-top.gif" alt=3D"footer top image" /></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td width=3D"49" bgcolor=3D"#FFFFFF"><img src=3D"http://www.language-tr=
aining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"49" alt=3D"pixel" /=
></td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#f2f1f0"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#dfdcdc"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#c7c4c4"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#FFFFFF"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td bgcolor=3D"#a6acb8">=A0</td>=0D
		<td bgcolor=3D"#a6acb8">=0D
			<table width=3D"100%" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" border=3D"0"=
>=0D
				<tr>=0D
					<td valign=3D"top" style=3D"padding-left:5px; width: 198px;">=0D
					<p><span class=3D"style6"><b>Voor meer inlichtingen,<br />kunt u ons=
 altijd contacteren:</b></span></p>=0D
					<p><b><span class=3D"style6">inlingua </span>=0D
					<span class=3D"auto-style4">schools of languages</span></b><br />=0D
					<span class=3D"style5"><strong>Gent:</strong><br />=0D
					Maaltecenter blok E<br />=0D
					Derbystraat 165<br />=0D
					9051 gent</span><br />=0D
					<span class=3D"style4">tel.: +32 9 232 50 50<br />=0D
					fax: +32 9 232 50 54<br />=0D
					<br />=0D
					</span>=0D
					<span class=3D"style5"><strong>Antwerpen:</strong><br />=0D
					Jan van Rijswijcklaan 14<br />=0D
					2018 Antwerpen<br />=0D
					<span class=3D"style4">tel.: +32 3 231 91 14<br />=0D
					fax: +32 3 231 91 14<br />=0D
					</span></span><br />=0D
					<a class=3D"adres" href=3D"http://www.abitrius.com">=0D
					www.abitrius.com</a><br />=0D
					<a class=3D"adres" href=3D"mailto:info@abitrius.com">=0D
					info@abitrius.com</a></p>=0D
					</td>=0D
					<td width=3D"248" valign=3D"top" class=3D"auto-style3">=0D
						<a href=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor/formnl.=
html"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor/images=
/formlinknl.gif" alt=3D"continuer" border=3D"0" /></a>=0D
						<a href=3D"http://www.abitrius.com"><img src=3D"http://www.language=
-training.be/marketing/tailor/images/inlingualinknl.gif" alt=3D"Inlingua"=
 border=3D"0" /></a><br />=0D
						<td colspan=3D"6" align=3D"center" style=3D"font-size:11px;">=A0</t=
d>=0D
</td>=0D
				</tr>=0D
			</table>=0D
		</td>=0D
		<td bgcolor=3D"#a6acb8">=A0</td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#FFFFFF"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#c7c4c4"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#dfdcdc"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#f2f1f0"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td width=3D"24" bgcolor=3D"#FFFFFF"><img src=3D"http://www.language-tr=
aining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"24" alt=3D"pixel" /=
></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td colspan=3D"13"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketin=
g/tailor/images/bottom-onderkant.gif" alt=3D"footer bottom image" /></td>=
=0D
	</tr>=0D
</table>=0D
	<div class=3D"auto-style1">=0D
		Ik wens niet langer mailings van inlingua te ontvangen:<span class=3D"a=
uto-style6">=0D
		</span>=0D
		<a class=3D"auto-style6" href=3D"mailto:technische.marketing@gmail.com?=
subject=3Duitschrijven mailing inlingua">=0D
		uitschrijven</a><br />=0D
		<br />=0D
		<br />=0D
		<br />=0D
		<br />=0D
	</div>=0D
<table width=3D"532" align=3D"center" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0"=
>=0D
	<tr>=0D
		<td align=3D"center" class=3D"taalkeuze"><b><a name=3D"fr"></a><a href=3D=
"#nl">Klik hier voor de Nederlandse versie</a></b></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td>=0D
		<a href=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor/formfr.html=
">=0D
		<img border=3D0 src=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor=
/images/img_06.jpg" alt=3D"UN COURS DE LANGUE SUR MESURE ! Quelle langue =
voulez-vous apprendre ? Pourquoi ? Et quand ? Choisissez et nous esquisse=
rons un plan ensemble." /></a></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td>=0D
		<a href=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor/formfr.html=
">=0D
		<img border=3D0 src=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor=
/images/img_07.jpg" alt=3D"Nous construisons le patron de vos besoins et =
de vos envies. Nous d=E9coupons ensemble votre trac=E9 d=92apprentissage.=
 Vous d=E9cidez des dates et de la fr=E9quence qui vous va le mieux (1 fo=
is par semaine ou plus, semi-intensif ou intensif)." /></a></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td>=0D
		<a href=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor/formfr.html=
">=0D
		<img border=3D0 src=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor=
/images/img_08.jpg" alt=3D"Vous choississez aussi la mati=E8re. Pas de co=
urs uniforme : vous n=92=EAtes pas Monsieur Tout-le-Monde. Nous l=92adapt=
ons =E0 ce qui vous est utile." class=3D"auto-style5" height=3D"213" widt=
h=3D"532" /></a></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td>=0D
		<a href=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor/formfr.html=
">=0D
		<img border=3D0 src=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor=
/images/img_09.jpg" alt=3D"Nous vous aiguillons : vous avez toute l=92att=
ention de votre professeur qui tire le meilleur de vous-m=EAme et se conc=
entre sur la correction de vos fautes. Maintenant c=92est =E0 vous ! UN C=
OURS QUI VOUS VA COMME UN GANT!" /></a></td>=0D
	</tr>=0D
</table>=0D
<table  width=3D"532" border=3D"0" align=3D"center" cellpadding=3D"0" cel=
lspacing=3D"0">=0D
	<tr>=0D
		<td colspan=3D"13"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketin=
g/tailor/images/bottom-top.gif" alt=3D"footer top image" /></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td width=3D"49" bgcolor=3D"#FFFFFF"><img src=3D"http://www.language-tr=
aining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"49" alt=3D"pixel" /=
></td>=0D
		<td bgcolor=3D"#f2f1f0"><img src=3D"http://www.language-training.be/mar=
keting/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /></td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#dfdcdc"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#c7c4c4"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#FFFFFF"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td bgcolor=3D"#a6acb8">=A0</td>=0D
		<td bgcolor=3D"#a6acb8">=0D
			<table width=3D"100%" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" border=3D"0"=
>=0D
				<tr>=0D
					<td valign=3D"top" style=3D"padding-left:5px; width: 205px;">=0D
					<p class=3D"auto-style2"><span class=3D"style6"><b>Pour tous renseig=
nements compl=E9mentaires,<br />contactez-nous :</b></span></p>=0D
					<p class=3D"auto-style2"><b><span class=3D"style6">inlingua </span>=0D
					<span class=3D"auto-style4">schools of languages</span></b><br />=0D
					<span class=3D"style5"><strong>Gent:</strong><br />=0D
					Maaltecenter blok E<br />=0D
					Derbystraat 165<br />=0D
					9051 gent</span><br />=0D
					<span class=3D"style4">tel.: +32 9 232 50 50<br />=0D
					fax: +32 9 232 50 54<br />=0D
					<br />=0D
					</span>=0D
					<span class=3D"style5"><strong>Antwerpen:</strong><br />=0D
					Jan van Rijswijcklaan 14<br />=0D
					2018 Antwerpen<br />=0D
					<span class=3D"style4">tel.: +32 3 231 91 14<br />=0D
					fax: +32 3 231 91 14<br />=0D
					</span></span><br />=0D
					<a class=3D"adres" href=3D"http://www.abitrius.com">=0D
					www.abitrius.com</a><br />=0D
					<a class=3D"adres" href=3D"mailto:info@abitrius.com">=0D
					info@abitrius.com</a></p>=0D
					</td>=0D
					<td width=3D"248" valign=3D"top" class=3D"auto-style3">=0D
						<a href=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor/formfr.=
html"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/tailor/images=
/formlinkfr.gif" alt=3D"continuer" border=3D"0" /></a>=0D
						<a href=3D"http://www.abitrius.com"><img src=3D"http://www.language=
-training.be/marketing/tailor/images/inlingualinkfr.gif" alt=3D"Inlingua"=
 border=3D"0" /></a><br />=0D
						<td colspan=3D"6" align=3D"center" style=3D"font-size:11px;">=A0</t=
d>=0D
					</td>=0D
				</tr>=0D
			</table>=0D
		</td>=0D
		<td bgcolor=3D"#a6acb8">=A0</td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#FFFFFF"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#c7c4c4"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#dfdcdc"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td width=3D"1" bgcolor=3D"#f2f1f0"><img src=3D"http://www.language-tra=
ining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"1" alt=3D"pixel" /><=
/td>=0D
		<td width=3D"24" bgcolor=3D"#FFFFFF"><img src=3D"http://www.language-tr=
aining.be/marketing/tailor/images/pixel.gif" width=3D"24" alt=3D"pixel" /=
></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td colspan=3D"13"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketin=
g/tailor/images/bottom-onderkant.gif" alt=3D"footer bottom image" /></td>=
=0D
	</tr>=0D
</table>=0D
</div>=0D
<p class=3D"auto-style1">Je ne d=E9sire plus recevoir de courriels d'inli=
ngua:<span class=3D"auto-style6">=0D
</span>=0D
<a class=3D"auto-style6" href=3D"mailto:technische.marketing@gmail.com?su=
bject=3Dunsubscribe mailing inlingua">=0D
unsubscribe</a></p>=0D
</body>=0D
</html>