[Vmail-discuss] RPost eSignOff: digitaal ondertekenen - signatures digitale

RPost.lu marketing at rpost.be
Thu, 26 Jul 2012 18:14:39 UT


<html>=0D
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://ww=
w.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">=0D
<html xmlns=3D"http://www.w3.org/1999/xhtml">=0D
<head>=0D
<meta http-equiv=3D"Content-Type" content=3D"text/html; charset=3DISO-885=
9-1" />=0D
<title>Rpost eSign</title>=0D
<style type=3D"text/css">=0D
<!--=0D
.style2 {font-size: small=0D
}=0D
.style3 {=0D
	text-decoration: underline;=0D
}=0D
.style4 {=0D
	margin-left: 15px;=0D
	margin-right: 0;=0D
	margin-top: 10px;=0D
	margin-bottom: 0;=0D
}=0D
.style5 {=0D
	font-size: xx-small;=0D
}=0D
.style6 {=0D
	margin-left: 80px;=0D
}=0D
.style7 {=0D
	color: #204A89;=0D
}=0D
.style8 {=0D
	color: #8DA91E;=0D
}=0D
.style10 {=0D
	text-align: center;=0D
}=0D
.style11 {=0D
	border-width: 0px;=0D
}=0D
.style12 {=0D
	text-align: center;=0D
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
	font-size: 14px;=0D
	color: #204A89;=0D
}=0D
.style13 {=0D
	font-size: medium=0D
}=0D
.auto-style31 {=0D
	font-size: 12px;=0D
}=0D
.auto-style33 {=0D
	margin-right: 0px;=0D
}=0D
.auto-style35 {=0D
	border: 1px solid #FFFFFF;=0D
	background-color: #FFFFFF;=0D
}=0D
.auto-style36 {=0D
	text-align: center;=0D
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
	font-size: 14px;=0D
	color: #204A89;=0D
	background-color: #FFFFFF;=0D
}=0D
.auto-style38 {=0D
	color: #C0C0C0;=0D
}=0D
.auto-style39 {=0D
	background-color: #7A110E;=0D
}=0D
.auto-style40 {=0D
	color: #FFFFFF;=0D
}=0D
.auto-style41 {=0D
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
	font-size: 12px;=0D
	line-height: 15px;=0D
	color: #FFFFFF;=0D
	text-align: center;=0D
}=0D
.auto-style42 {=0D
	color: #660F0B;=0D
}=0D
.auto-style43 {=0D
	text-decoration: underline;=0D
	color: #660F0B;=0D
}=0D
.auto-style45 {=0D
	font-family: "Franklin Gothic Medium", "Arial Narrow", Arial, sans-serif=
;=0D
}=0D
.auto-style57 {=0D
	color: #7D7979;=0D
	text-align: center;=0D
}=0D
.auto-style62 {=0D
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
}=0D
.auto-style63 {=0D
	color: #7A110E;=0D
}=0D
.auto-style64 {=0D
	font-size: 14px;=0D
	color: #7A110E;=0D
	text-align: left;=0D
}=0D
.auto-style65 {=0D
	color: #443737;=0D
}=0D
.auto-style66 {=0D
	font-family: "Times New Roman", serif;=0D
	color: #660F0B;=0D
}=0D
.auto-style67 {=0D
	font-family: Arial, sans-serif;=0D
}=0D
.auto-style68 {=0D
	font-size: 12.0pt;=0D
	font-family: "Times New Roman", serif;=0D
	text-align: left;=0D
	margin-left: 0cm;=0D
	margin-right: 0cm;=0D
}=0D
.auto-style70 {=0D
	font-size: 14px;=0D
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
}=0D
.auto-style71 {=0D
	font-size: 14px;=0D
	font-weight: normal;=0D
}=0D
.auto-style72 {=0D
	font-weight: normal;=0D
}=0D
.auto-style73 {=0D
	font-size: 14px=0D
}=0D
.auto-style74 {=0D
	font-family: "Times New Roman", serif;=0D
	text-align: left;=0D
	margin-left: 0cm;=0D
	margin-right: 0cm;=0D
}=0D
.auto-style75 {=0D
	color: #660F0B;=0D
	font-size: 14px;=0D
}=0D
.auto-style76 {=0D
	text-align: left;=0D
}=0D
.auto-style77 {=0D
	margin-left: 80px;=0D
	text-align: left;=0D
}=0D
.auto-style78 {=0D
	text-indent: -18.0pt;=0D
	font-size: 11.0pt;=0D
	font-family: Calibri, sans-serif;=0D
	text-align: left;=0D
	margin-left: 36.0pt;=0D
	margin-right: 0cm;=0D
	margin-top: 0cm;=0D
	margin-bottom: .0001pt;=0D
}=0D
-->=0D
</style>=0D
</head>=0D
<body style=3D"background-color: #C0C0C0">=0D
<div class=3D"style10">=0D
<a name=3D"nederlands"></a>=0D
</div>=0D
<table align=3D"center" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" class=3D"auto=
-style33">=0D
	<tr height=3D"50">=0D
  	<td style=3D"width: 608px" class=3D"style10">=0D
    	<a href=3D"#francais">=0D
			<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/switchFR.=
png" alt=3D"Pour une version Fran=E7ais, cliquez ici" border=3D"0" style=3D=
"float: right" /><div class=3D"style10">=0D
			</div>=0D
			</a>=0D
    =A0</td>=0D
  </tr>=0D
	<tr><td class=3D"style10" style=3D"width: 608px">=0D
		<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/infoaanvraag.html"=
>=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/topNLEs1.j=
pg" alt=3D"Rpost Aangetekende E-mail" border=3D"0" height=3D"198" width=3D=
"616" /></a></td></tr>=0D
  <tr>=0D
  	<td style=3D"width: 608px">=0D
    	<table align=3D"center" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" styl=
e=3D"width: 616" class=3D"auto-style35">=0D
      	<tr>=0D
        	<td colspan=3D"3" height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"images/wit.gif" width=3D"1" height=3D"1" alt=3D"spacer" =
/></td>=0D
        </tr>=0D
      	<tr>=0D
        	<td colspan=3D"3" height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					<img alt=3D"Aangetekende E-mail geen papier - geen fax - geen postze=
gel" height=3D"150" src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/imag=
es/registered-email-marquee.png" width=3D"600">=A0</td>=0D
        </tr>=0D
      	<tr>=0D
        	<td valign=3D"top" class=3D"auto-style76">=0D
					<div class=3D"style10">=0D
					<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/infoaanvraag.ht=
ml">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/contact=
NL.gif" alt=3D"Interesse? contacteer mij" border=3D"0" height=3D"107" wid=
th=3D"205" /></a><br>=0D
					<br>=0D
					</div>=0D
					<table style=3D"width: 100%" class=3D"auto-style35">=0D
						<tr>=0D
							<td style=3D"width: 88" class=3D"auto-style36">=A0</td>=0D
						</tr>=0D
					</table>=0D
					</td>=0D
          <td> </td>=0D
          <td valign=3D"top" style=3D"font-family:Arial, Helvet=
ica, sans-serif;font-size:14px;line-height:18px;color:#6b6b6b; width: 379=
px;" class=3D"style10">=0D
					<span class=3D"auto-style65">De </span>=0D
					<span class=3D"auto-style42"><strong>eSigning</strong></span><span c=
lass=3D"auto-style65">-dienst =0D
					van </span><span class=3D"auto-style42"><strong>RPost</strong></span=
><span class=3D"auto-style65"> =0D
					is de </span><span class=3D"auto-style42"><strong>ENIGE</strong></sp=
an><span class=3D"auto-style65"> =0D
					volledig elektronische dienst voor ondertekening en =0D
					medeondertekening zonder weblinks, doorklikken of verplichte =0D
					opslag bij derden.<br><br>Zowel de afzender als de ontvanger =0D
					kunnen een rechtsgeldige digitale handtekening en =0D
					tijdstempel toevoegen aan e-mails en bijlagen, met slechts =0D
					een muisklik.<br></span><span class=3D"auto-style42"><strong>=0D
					eSign</strong></span><span class=3D"auto-style65"> uw =0D
					rechtsgeldige contracten, claims, wijzigingsverzoeken, =0D
					voorwaarden en nog veel meer, zonder dat u papier nodig =0D
					hebt!</span><span style=3D"color:#204a89;" class=3D"style3"><br>=0D
					<br>=0D
					</span>=0D
					<span class=3D"auto-style43"><strong>=0D
					<a href=3D"http://www.rpost.lu" target=3D" blank">=0D
					<span class=3D"auto-style42">www.rpost.lu</span></a></strong></span>=
</td>=0D
        </tr>=0D
      	<tr>=0D
        	<td colspan=3D"3" style=3D"height: 10px" class=3D"style1=
0">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/wit.gif" width=3D"1" height=3D"1" alt=3D"spacer" /></td>=0D
        </tr>=0D
      </table>=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
  <tr><td style=3D"height: 3px; width: 608px" class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/lijnA.gif"=
 alt=3D"Rpost seperator" height=3D"20" width=3D"616" /></td></tr>=0D
  <tr>=0D
  	<td bgcolor=3D"#FFFFFF" style=3D"width: 608px">=0D
  		<table width=3D"520" align=3D"center" border=3D"0" cellpadding=3D"0=
" cellspacing=3D"0">=0D
        <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"15" class=3D"style1=
0">=0D
					<img src=3D"images/wit.gif" height=3D"1" alt=3D"spacer" width=3D"1" =
/></td></tr>=0D
        <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" style=3D"font-size:14px;" cla=
ss=3D"auto-style45">=0D
        	<h1 class=3D"auto-style76"><span class=3D"auto-style62">=
=0D
					<span class=3D"auto-style63">=0D
					<span class=3D"auto-style75">Digitale handtekeningen van RPost</span=
></span></h1>=0D
					<p class=3D"auto-style76">Met een klik (mede)ondertekent u digitaal =
=0D
					uw e-mails, contracten en bijlagen met een digitale =0D
					handtekening.</p>=0D
					<span class=3D"auto-style73">=0D
					<p class=3D"auto-style76">Simpel, innovatief, 100% papierloos.</p>=0D
					<p class=3D"auto-style76">Sluit overeenkomsten sneller met rechtsgel=
dige =0D
					handtekeningen onder documenten en contracten. Toelaatbaar =0D
					bewijs dat niet kan worden weerlegd. Eenvoudig te gebruiken =0D
					en te verzenden per e-mail.</p>=0D
					<p class=3D"auto-style76">In de moderne, snelle zakenwereld wordt er=
 over allerlei =0D
					zaken per e-mail gesproken en onderhandeld, en worden per =0D
					e-mail informele afspraken gemaakt. Echter wanneer het =0D
					aankomt op de definitieve ondertekening, maken velen nog =0D
					gebruik van transacties op papier, waarbij formulieren =0D
					moeten worden afgedrukt, getekend, gescand, gefaxt en/of per =0D
					post worden verstuurd. Dit proces is ineffici=EBnt en duur, en =0D
					kost veel tijd en inspanning die u beter kunt steken in meer =0D
					winstgevende activiteiten.</span></p>=0D
					<h2 class=3D"auto-style64">Er is een betere manier=85</h2>=0D
					<p class=3D"auto-style76">RPost biedt drie diensten voor =0D
					digitale handtekeningen , die afzonderlijk of gecombineerd =0D
					kunnen worden gebruikt.</p>=0D
					<ol>=0D
						<li class=3D"auto-style76">Digitale handtekening afzender RPost's D=
igital =0D
						Seal-service</li>=0D
						<li class=3D"auto-style76">Digitale handtekening ontvanger op docum=
enten en =0D
						contracten - RPost' eSignOff service =0D
						(X-press-ondertekening of handgeschreven digitale =0D
						handtekening)</li>=0D
						<li class=3D"auto-style76">=A0Twee of meer digitale =0D
						handtekeningen op contracten - RPost's multi-party eContract-servic=
e.</li>=0D
					</ol>=0D
					</span>=0D
					<p class=3D"style10">=0D
					<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/bestelformulier=
.html">=0D
					<img alt=3D"Order Now" class=3D"style11" height=3D"51" src=3D"http:/=
/marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/OrderNow.png" width=3D"167"></=
a></p>=0D
        </td></tr>=0D
      </table>=0D
   </td>=0D
  </tr>=0D
  <tr><td style=3D"width: 608px" class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/lijnA.gif"=
 alt=3D"Rpost seperator" height=3D"20" width=3D"616" /></td></tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"5" style=3D"width: 608px" class=
=3D"style10">=0D
		=A0</td></tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" style=3D"width: 608px">=0D
		<table style=3D"width: 100%">=0D
			<tr>=0D
				<td class=3D"style10">=0D
				<img alt=3D"CIB award" height=3D"72" src=3D"http://marketing.piton.be=
/Marketing/Rpost/images/ciab-award.jpg" width=3D"223">=A0</td>=0D
				<td class=3D"style10">=A0<img alt=3D"Rpost" height=3D"116" src=3D"htt=
p://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/step-8.jpg" width=3D"198"><=
/td>=0D
				<td class=3D"style10">=0D
				<img alt=3D"Auto archief" height=3D"66" src=3D"http://marketing.piton=
.be/Marketing/Rpost/images/JSBGproofarchive.png" width=3D"156">=A0</td>=0D
			</tr>=0D
		</table>=0D
		<div class=3D"style10">=0D
		=A0</div>=0D
		</td></tr>=0D
  <tr><td style=3D"width: 608px" class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/lijnA.gif"=
 alt=3D"Rpost seperator" height=3D"20" width=3D"616" /></td></tr>=0D
  <tr>=0D
  	<td bgcolor=3D"#FFFFFF" style=3D"width: 608px">=0D
		<table width=3D"520" align=3D"center" border=3D"0" cellpadding=3D"0" ce=
llspacing=3D"0" class=3D"auto-style39">=0D
  			<tr><td height=3D"10" colspan=3D"2" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/blauw.gif" height=3D"1" width=3D"1" alt=3D"spacer" /></td=
></tr>=0D
  			<tr>=0D
        	<td style=3D"font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;fo=
nt-size:12px;line-height:15px;color:#204a89;" class=3D"style10">=0D
          	<span class=3D"auto-style40">=0D
          	<b>Rpost (B)</b><br />=0D
            Derbystraat 165, <span class=3D"style5">(4de verd=
.)</span><br />=0D
            B-9051 Sint-Denijs-Westrem<br />=0D
            Tel. +32 9 257 77 77<br>Fax +32 9 257 77 87</span=
><br />=0D
          </td>=0D
        	<td style=3D"width: 234px;" class=3D"auto-style41">=0D
          	<strong>Rpost</strong><b> (LUX)</b><br />=0D
            Domaine du Brill<br />=0D
            Centre Bl=E9riot 15, Avenue Lou Hemmer<br />=0D
            L-5627 Mondorf-Les-Bains<br />=0D
            T=E9l. +352 27 00 10 78<br>Fax +352 27 =0D
						00 10 79</td>=0D
        </tr>=0D
  			<tr><td height=3D"10" colspan=3D"2" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/blauw.gif" height=3D"1" width=3D"1" alt=3D"spacer" /></td=
></tr>=0D
      </table>=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"35" style=3D"width: 608px" clas=
s=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pctonbe=
taald/images/wit.gif" height=3D"1" alt=3D"spacer" width=3D"1" /></td></tr=
>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" style=3D"font-family:Arial, Helvetica, sa=
ns-serif;font-size:12px;line-height:18px;color:#8ab6d4; width: 608px;" cl=
ass=3D"style10">=0D
		<span class=3D"auto-style38">Is deze mail niet leesbaar, klik dan =0D
		</span> =0D
		<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/eSign.html" target=
=3D" blank">=0D
		<span class=3D"auto-style38">hier</span></a><span class=3D"auto-style38=
">. Om uit te schrijven, kan u =0D
		</span> =0D
		<a href=3D"http://marketing.piton.be/cgi-bin/arp3/arp3-un.pl?c=3D148517=
0&p=3D2032" class=3D"auto-style38">hier</a><span class=3D"auto-style38"> =
klikken.</span></td></tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"10" style=3D"width: 608px" clas=
s=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pctonbe=
taald/images/wit.gif" height=3D"1" alt=3D"spacer" width=3D"1" /></td></tr=
>=0D
  <tr><td style=3D"width: 608px" class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/bottomA.gi=
f" alt=3D"Rpost bottom" height=3D"26" width=3D"616" /></td></tr>=0D
</table>=0D
<div class=3D"style10">=0D
<br /><br><br />=0D
=0D
<a name=3D"francais"></a>=0D
</div>=0D
<table align=3D"center" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" class=3D"auto=
-style33" style=3D"width: 595px">=0D
	<tr height=3D"50">=0D
  	<td class=3D"style10">=0D
    	<a href=3D"#nederlands">=0D
			<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/switchNL.=
png" alt=3D"Klik hier voor een nederlandstalige versie" border=3D"0" heig=
ht=3D"31" width=3D"263" style=3D"float: right" /><div class=3D"auto-style=
76">=0D
			</div>=0D
			</a>=0D
    =A0</td>=0D
  </tr>=0D
	<tr><td class=3D"style10">=0D
		<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/infoaanvraagfr.htm=
l">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/topFREs1.j=
pg" alt=3D"Rpost Aangetekende Email" border=3D"0" height=3D"206" width=3D=
"614" /></a></td>=0D
 </tr>=0D
  <tr>=0D
  	<td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
    	<table align=3D"center" border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspaci=
ng=3D"0" style=3D"width: 608; height: 387;">=0D
      	<tr>=0D
        	<td height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					=A0</td>=0D
        	<td colspan=3D"3" height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/wit.gif" width=3D"1" height=3D"1" alt=3D"spacer" /></td>=0D
        	<td height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					=A0</td>=0D
        </tr>=0D
      	<tr>=0D
        	<td height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					=A0</td>=0D
        	<td colspan=3D"3" height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					<img alt=3D"Pas de courrier recommand=E9, pas de papier - pas de fax=
 - sans timbre" height=3D"150" src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing=
/Rpost/images/registered-email-marquee.png" width=3D"600">=A0</td>=0D
        	<td height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					=A0</td>=0D
        </tr>=0D
      	<tr>=0D
        	<td valign=3D"top" class=3D"style10" style=3D"width: 206=
px">=0D
					=A0</td>=0D
        	<td valign=3D"top" class=3D"auto-style76" style=3D"width=
: 206px">=0D
					<div class=3D"style10">=0D
					<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/infoaanvraagfr.=
html">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/contact=
fr.gif" alt=3D"Interesse? contacteer mij" border=3D"0" height=3D"108" wid=
th=3D"210" /></a><br>=0D
					<br>=0D
					</div>=0D
					<table style=3D"width: 100%">=0D
						<tr>=0D
							<td class=3D"style12" style=3D"width: 116px">=0D
							=A0</td>=0D
							<td style=3D"width: 111px" class=3D"style10">=0D
							=A0</td>=0D
						</tr>=0D
					</table>=0D
					</td>=0D
         <td style=3D"width: 16px"> </td>=0D
          <td valign=3D"top" style=3D"font-family:Arial, Helvet=
ica, sans-serif;font-size:14px;line-height:18px;color:#6b6b6b;" class=3D"=
style10">=0D
					<span style=3D"color:#204a89;"><span class=3D"auto-style65">=0D
					<span lang=3D"FR" style=3D"line-height: 115%; mso-fareast-font-famil=
y: Calibri; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-=
language: AR-SA">=0D
					Le service </span></span><strong>=0D
					<span lang=3D"FR" style=3D"line-height: 115%; mso-fareast-font-famil=
y: Calibri; color: #660F0B; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: =
EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">=0D
					eSigning </span></strong><span class=3D"auto-style65">=0D
					<span lang=3D"FR" style=3D"line-height: 115%; mso-fareast-font-famil=
y: Calibri; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-=
language: AR-SA">=0D
					de </span></span><strong>=0D
					<span lang=3D"FR" style=3D"line-height: 115%; mso-fareast-font-famil=
y: Calibri; color: #660F0B; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: =
EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">=0D
					RPost</span></strong><span class=3D"auto-style65"><span lang=3D"FR" =
style=3D"line-height: 115%; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-la=
nguage: FR; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"> =0D
					est le </span></span><strong>=0D
					<span lang=3D"FR" style=3D"line-height: 115%; mso-fareast-font-famil=
y: Calibri; color: #660F0B; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: =
EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">=0D
					SEUL</span></strong><span class=3D"auto-style65"><span lang=3D"FR" s=
tyle=3D"line-height: 115%; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-lan=
guage: FR; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"> =0D
					service tout =E0 fait =E9lectronique pour signer et contresigner =0D
					des documents sans liens Internet, sans click-through et =0D
					sans stockage obligatoire chez des tiers.</span></span><span lang=3D=
"FR" style=3D"line-height: 115%; mso-fareast-font-family: Calibri; color:=
 #443737; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-la=
nguage: AR-SA"><br>=0D
					<br>Il suffit d=92un clic, tant =E0 l=92exp=E9diteur qu=92au =0D
					destinataire, pour apposer une signature </span>=0D
					<span style=3D"line-height: 115%; mso-fareast-font-family: Calibri; =
color: #443737; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: EN-US; mso-b=
idi-language: AR-SA">=0D
					digitale</span><span lang=3D"FR" style=3D"line-height: 115%; mso-far=
east-font-family: Calibri; color: #443737; mso-ansi-language: FR; mso-far=
east-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"> =0D
					l=E9galement valable sur courriels et annexes, avec horodatage</span=
><span lang=3D"FR" style=3D"line-height: 115%; font-family: "Arial","sans=
-serif"; mso-fareast-font-family: Calibri; color: #443737; mso-ansi-langu=
age: FR; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><span lan=
g=3D"FR" style=3D"line-height: 115%; mso-fareast-font-family: Calibri; co=
lor: #443737; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: EN-US; mso-bid=
i-language: AR-SA"><span class=3D"auto-style65">.</span><br>=0D
					</span></span><strong>=0D
					<span lang=3D"FR" style=3D"line-height: 115%; mso-fareast-font-famil=
y: Calibri; color: #660F0B; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: =
EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">=0D
					eSignez</span></strong><span class=3D"auto-style65"><span lang=3D"FR=
" style=3D"line-height: 115%; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-=
language: FR; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"> =0D
					vos contrats, r=E9clamations, demandes de modification, =0D
					conditions et bien d=92autres documents l=E9galement valables, =0D
					sans avoir besoin de papier !</span></span></span><span style=3D"col=
or:#204a89;" class=3D"style3"><br>=0D
					<br>=0D
					</span>=0D
					<span class=3D"auto-style43"><strong>=0D
					<a href=3D"http://www.rpost.lu" target=3D" blank">=0D
					<span class=3D"auto-style42">www.rpost.lu</span></a></strong></span>=
</td>=0D
          <td valign=3D"top" style=3D"font-family:Arial, Helvet=
ica, sans-serif;font-size:14px;line-height:18px;color:#6b6b6b;" class=3D"=
style10">=0D
					=A0</td>=0D
        </tr>=0D
      	<tr>=0D
        	<td height=3D"10" class=3D"style10">=0D
					=A0</td>=0D
        	<td colspan=3D"3" height=3D"10" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/wit.gif" width=3D"1" height=3D"1" alt=3D"spacer" /></td>=0D
        	<td height=3D"10" class=3D"style10">=0D
					=A0</td>=0D
        </tr>=0D
      </table>=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
  <tr><td class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/lijnA.gif"=
 alt=3D"Rpost seperator" height=3D"20" width=3D"616" /></td></tr>=0D
  <tr>=0D
  	<td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
  		<table width=3D"520" align=3D"center" border=3D"0" cellpadding=3D"0=
" cellspacing=3D"0">=0D
        <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"15" class=3D"style1=
0">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/wit.gif" height=3D"1" alt=3D"spacer" width=3D"1" /></td><=
/tr>=0D
        <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" style=3D"font-family:Arial, H=
elvetica, sans-serif;font-size:14px;" class=3D"auto-style77">=0D
        	<h1 class=3D"auto-style76"><span class=3D"auto-style66">=
=0D
					<span class=3D"auto-style73" lang=3D"FR" style=3D"font-family: "Aria=
l","sans-serif"; mso-ansi-language: FR; text-decoration: none; text-under=
line: none">=0D
					Signatures </span>=0D
					<span class=3D"auto-style73" style=3D"font-family: "Arial","sans-ser=
if"; mso-ansi-language: FR; text-decoration: none; text-underline: none">=
=0D
					digitale</span><span class=3D"auto-style73" lang=3D"FR" style=3D"fon=
t-family: "Arial","sans-serif"; mso-ansi-language: FR; text-decoration: n=
one; text-underline: none">=0D
					de RPost</span></span><span class=3D"auto-style67"><span lang=3D"FR"=
 style=3D"font-size:10.5pt;mso-ansi-language:=0D
FR"><o:p></o:p></span></span></h1>=0D
					<p class=3D"auto-style68">=0D
					<span class=3D"auto-style73" lang=3D"FR" style=3D"font-family: "Aria=
l","sans-serif"; mso-ansi-language: FR">=0D
					D=92un clic, vous (contre)signez =E9lectroniquement vos =0D
					courriels, contrats et annexes avec une signature </span>=0D
					<span class=3D"auto-style73" style=3D"font-family: "Arial","sans-ser=
if"; mso-ansi-language: FR">=0D
					digitale</span><span class=3D"auto-style73" lang=3D"FR" style=3D"fon=
t-family: "Arial","sans-serif"; mso-ansi-language: FR">.</span><span lang=
=3D"FR" style=3D"font-size:10.5pt;mso-ansi-language:FR"><o:p></o:p></span=
></p>=0D
					<p class=3D"auto-style74">=0D
					<span lang=3D"FR" style=3D"font-family: "Arial","sans-serif"; mso-an=
si-language: FR">=0D
					Simple, innovant et 100% sans papier.<o:p></o:p></span></p>=0D
					<p class=3D"auto-style76">=0D
					<span lang=3D"FR" style=3D"font-family: "Arial","sans-serif"; mso-an=
si-language: FR">=0D
					Concluez plus rapidement des accords via une signature =0D
					l=E9galement valable sur des documents et des contrats. Une =0D
					preuve recevable et irr=E9futable. Simple =E0 utiliser et =E0 =0D
					envoyer par courriel.<o:p></o:p></span></p>=0D
					<p class=3D"auto-style76">=0D
					<span lang=3D"FR" style=3D"font-family: "Arial","sans-serif"; mso-an=
si-language: FR">=0D
					Dans le monde moderne et tr=E9pidant des affaires, un tas de =0D
					choses se discutent et se n=E9gocient par courriel, et des =0D
					accords informels sont conclus par courriel. Mais nombreux =0D
					sont ceux qui utilisent encore des transactions sur papier =0D
					quand il s=92agit de la signature d=E9finitive. Des documents =0D
					doivent alors =EAtre imprim=E9s, sign=E9s, scann=E9s, fax=E9s et/ou =
=0D
					envoy=E9s par la poste. Un processus inefficace et on=E9reux, =0D
					qui vous demande du temps et des efforts, que vous =0D
					pr=E9f=E9reriez certainement pouvoir consacrer =E0 des activit=E9s =0D
					plus lucratives.<o:p></o:p></span></p>=0D
					<h2 class=3D"auto-style76">=0D
					<span class=3D"auto-style73" lang=3D"FR" style=3D"font-family: "Aria=
l","sans-serif"; color: #7A110E; mso-ansi-language: FR">=0D
					Il existe une meilleure fa=E7on =85</span><span class=3D"auto-style7=
3" lang=3D"FR" style=3D"font-family: "Franklin Gothic Medium","sans-serif=
"; color: #7A110E; mso-ansi-language: FR"><o:p><br>=0D
					<span class=3D"auto-style72"><br></span></o:p>=0D
					</span><span lang=3D"FR-BE" style=3D"mso-ansi-language:FR-BE">=0D
					<span class=3D"auto-style71">RPost vous offre trois services =0D
					pour les signatures digitales, qui peuvent =EAtre utilis=E9s =0D
					s=E9par=E9ment</span><span class=3D"auto-style71" style=3D"mso-space=
run:yes">=A0=0D
					</span><span class=3D"auto-style71">ou en combin=E9.</span><o:p></o:=
p></span></h2>=0D
					<p class=3D"auto-style78" style=3D"mso-add-space: auto; mso-list: l0=
 level2 lfo1; tab-stops: list 72.0pt">=0D
					<![if !supportLists]>=0D
					<span lang=3D"FR-BE" style=3D"mso-fareast-font-family:Calibri;mso-an=
si-language:FR-BE">=0D
					<span style=3D"mso-list:Ignore"><span class=3D"auto-style70">1.</spa=
n><span class=3D"auto-style70" style=3D"font-style: normal; font-variant:=
 normal; font-weight: normal; line-height: normal;">=A0=A0=A0=A0=A0=A0=0D
					</span></span></span><![endif]>=0D
					<span class=3D"auto-style70" lang=3D"FR-BE" style=3D"mso-ansi-langua=
ge:FR-BE">=0D
					Signature Digitale exp=E9diteur RPost Digital Seal-service<o:p></o:p=
></span></p>=0D
					<p class=3D"auto-style78" style=3D"mso-add-space: auto; mso-list: l0=
 level2 lfo1; tab-stops: list 72.0pt">=0D
					<![if !supportLists]>=0D
					<span lang=3D"FR-BE" style=3D"mso-fareast-font-family:Calibri;mso-an=
si-language:FR-BE">=0D
					<span style=3D"mso-list:Ignore"><span class=3D"auto-style70">2.</spa=
n><span class=3D"auto-style70" style=3D"font-style: normal; font-variant:=
 normal; font-weight: normal; line-height: normal;">=A0=A0=A0=A0=A0=A0=0D
					</span></span></span><![endif]>=0D
					<span class=3D"auto-style70" lang=3D"FR-BE" style=3D"mso-ansi-langua=
ge:FR-BE">=0D
					Signature digitale destinataire sur documents et contrats =96 =0D
					Rpost<br>=A0=A0=A0=A0 eSignOff service =0D
					(signature X-Press ou signature digitale faite =E0<br>=A0=A0=A0=A0 =0D
					la main)<o:p></o:p></span></p>=0D
					<div class=3D"auto-style76">=0D
						<span class=3D"auto-style73" lang=3D"FR-BE" style=3D"mso-fareast-fo=
nt-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-languag=
e: FR-BE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">=0D
						=A0=A0=A0=A0=A0 3.=A0=A0=A0=A0=A0=A0=0D
						<span lang=3D"FR-BE" style=3D"mso-fareast-font-family: Calibri; mso=
-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: FR-BE; mso-fareast-l=
anguage: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">=0D
						Deux ou plusieurs signatures digitales sur contrats</span> =96 Serv=
ice Rpost<br>=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0 =0D
						Multi-party eContract.</span></div>=0D
					<p class=3D"auto-style57">=0D
					<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/bestelformulier=
fr.html">=0D
					<img alt=3D"Order Now" class=3D"style11" height=3D"51" src=3D"http:/=
/marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/OrderNow.png" width=3D"167"></=
a></p>=0D
        </td></tr>=0D
      </table>=0D
   </td>=0D
  </tr>=0D
  <tr><td class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/lijnA.gif"=
 alt=3D"Rpost seperator" height=3D"20" width=3D"616" /></td></tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"5" class=3D"style10">=0D
		=A0</td></tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
		<table style=3D"width: 100%">=0D
			<tr>=0D
				<td class=3D"style10">=0D
				<img alt=3D"CIB award" height=3D"72" src=3D"http://marketing.piton.be=
/Marketing/Rpost/images/ciab-award.jpg" width=3D"223">=A0</td>=0D
				<td class=3D"style10">=0D
				<img alt=3D"Rpost" height=3D"116" src=3D"http://marketing.piton.be/Ma=
rketing/Rpost/images/step-8.jpg" width=3D"198">=A0</td>=0D
				<td class=3D"style10">=0D
				<img alt=3D"Auto archief" height=3D"66" src=3D"http://marketing.piton=
.be/Marketing/Rpost/images/JSBGproofarchive.png" width=3D"156">=A0</td>=0D
			</tr>=0D
		</table>=0D
		</td></tr>=0D
  <tr><td class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/lijnA.gif"=
 alt=3D"Rpost seperator" height=3D"20" width=3D"616" /></td></tr>=0D
  <tr>=0D
  	<td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
		<table width=3D"520" align=3D"center" border=3D"0" cellpadding=3D"0" ce=
llspacing=3D"0" class=3D"auto-style39">=0D
  			<tr><td colspan=3D"2" style=3D"height: 10px" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/blauw.gif" height=3D"1" width=3D"1" alt=3D"spacer" /></td=
></tr>=0D
  			<tr>=0D
        	<td class=3D"auto-style41">=0D
          	<strong>Rpost </strong><b>(B)</b><br />=0D
            Derbystraat 165, <span class=3D"style5">(4de verd=
.)</span><br />=0D
            B-9051 Sint-Denijs-Westrem<br />=0D
            Tel. +32 9 257 77 77<br>Fax +32 9 257 77 87</td>=0D
        	<td class=3D"auto-style41">=0D
          	<b>Rpost (LUX)</b><br />=0D
            Domaine du Brill<br />=0D
            Centre Bl=E9riot 15, Avenue Lou Hemmer<br />=0D
            L-5627 Mondorf-Les-Bains<br />=0D
            <span class=3D"auto-style31">T=E9l. +352 27 00 10=
 78<br>Fax +352 27 =0D
						00 10 79=0D
						</span> =0D
          </td>=0D
        </tr>=0D
  			<tr><td height=3D"10" colspan=3D"2" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/blauw.gif" height=3D"1" width=3D"1" alt=3D"spacer" /></td=
></tr>=0D
      </table>=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"35" class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pctonbe=
taald/images/wit.gif" height=3D"1" alt=3D"spacer" width=3D"1" /></td></tr=
>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" style=3D"font-family:Arial, Helvetica, sa=
ns-serif;font-size:12px;line-height:18px;color:#8ab6d4;" class=3D"style10=
">=0D
		<span lang=3D"fr-be"><span class=3D"auto-style38">Si ce mail est lisibl=
e, cliquez =0D
		</span> =0D
		<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/eSign.html" target=
=3D" blank">=0D
		<span class=3D"auto-style38">ici</span></a><span class=3D"auto-style38"=
>. Pour vous d=E9sinscrire, cliquez=0D
		</span>=0D
		<a href=3Dhttp://marketing.piton.be/cgi-bin/arp3/arp3-un.pl?c=3D1485170=
&p=3D2032 class=3D"auto-style38">ici</a></span>.</td></tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"10" class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pctonbe=
taald/images/wit.gif" height=3D"1" alt=3D"spacer" width=3D"1" /></td></tr=
>=0D
  <tr><td class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/bottomA.gi=
f" alt=3D"Rpost bottom" height=3D"26" width=3D"616" /></td></tr>=0D
</table>=0D
<p class=3D"auto-style76">=A0</p>=0D
</body>=0D
</html>