[Vmail-discuss] Proef de wereld op je lippen

Hilde at Inlingua marketing at inlingua-gent.com
Thu, 26 Jan 2012 22:40:42 UT


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"=0D
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">=0D
<html xmlns=3D"http://www.w3.org/1999/xhtml">=0D
<head>=0D
<meta name=3D"generator" content=3D"HTML Tidy, see www.w3.org" />=0D
<meta http-equiv=3D"Content-Type" content=3D=0D
"text/html; charset=3DISO-8859-1" />=0D
<title>Inlingua mailing</title>=0D
=0D
<style type=3D"text/css">=0D
  body {=0D
    font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
    font-size:11px;=0D
  }=0D
.style2 {=0D
  font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
  font-size: 11px;=0D
}=0D
.style3 {=0D
  font-size: 14px;=0D
  font-weight: bold;=0D
}=0D
.style4 {color: #FFFFFF; font-size: 22px;}=0D
.style5 {=0D
  color: #FFFFFF;=0D
  font-size: 16px;=0D
}=0D
.style6 {=0D
  font-size: 12px;=0D
  color: #2e2d2a;=0D
  font-weight: bold;=0D
}=0D
.style7 {color: #FFFFFF}=0D
=0D
a {=0D
	color: #FFFFFF;=0D
	font-size:10px;=0D
	text-decoration: none;=0D
}=0D
	=0D
</style>=0D
=0D
</head>=0D
<body bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
<center>=0D
<table bgcolor=3D"#940b15" border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"=
0" width=3D"600" summary=3D"proef de wereld op je lippen">=0D
		<tr>=0D
			<td>=0D
				<a href=3D"http://www.language-training.be/marketing/koffiethe/form/f=
ormnl.html">=0D
				<img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/koffiethe/maili=
ng/images/manden.jpg" alt=3D"header" height=3D"139" width=3D"600" style=3D=
"border:0px"/></a><br />=0D
			</td>=0D
		</tr>=0D
		<tr>=0D
			<td align=3D"right">=0D
				<font style=3D"color: rgb(255, 255, 255); font-size: 18px;"><br />=0D
				proef de wereld op je lippen ... </font><br />=0D
				<img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/koffiethe/maili=
ng/images/kaderonderrood.gif" alt=3D"kader onder" height=3D"20" width=3D"=
600" /> =0D
			</td>=0D
		</tr>=0D
</table>=0D
=0D
<br />=0D
 =0D
=0D
<table bgcolor=3D"#a04f00" border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"=
0" width=3D"600" summary=3D"boontje voor talen">=0D
	<tr>=0D
		<td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketing=
/koffiethe/mailing/images/kaderbovenoranje.gif" alt=3D"kader"=0D
		height=3D"20" width=3D"600" /></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td>=0D
			<table border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" width=3D"100%"=
 summary=3D"boontje voor talen">=0D
				<tr>=0D
					<td rowspan=3D"2" width=3D"197">=0D
						<a href=3D"http://www.language-training.be/marketing/koffiethe/form=
/formnl.html">=0D
						<img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/koffiethe/mai=
ling/images/koffie.gif" alt=3D"koffie" border=3D"0"/></a><br />=0D
						=0D
       <p align=3D"center"><a href=3D"http://www.language-training=
.be/marketing/koffiethe/form/formnl.html"><font color=3D"#FFFFFF"><b>klik=
 =0D
				hier voor meer info</b></font></a></p>=0D
					</td>=0D
					<td colspan=3D"2">=0D
						<font style=3D"color: rgb(255, 255, 255); font-size: 18px;"><b>=0D
						Wij hebben een boontje</b><br />=0D
						voor talen ...</font>=0D
					</td>=0D
				</tr>=0D
				<tr>=0D
					<td width=3D"68"></td>=0D
					=0D
      <td align=3D"left" width=3D"232"><font style=3D=0D
					"color: rgb(255, 255, 255);" class=3D"style2">Talenkennis: de =0D
			sleutel op de wereld<br />=0D
					 - Zaken doen in groeilanden<br />=0D
					 - Anderstalige medewerkers integreren<br />=0D
					 - Uw bedrijf voorstellen, een presentatie geven<br />=0D
					 - Prospecten, klanten en leveranciers<br />=0D
					 kunnen aanspreken in hun eigen taal</font> </td>=0D
				</tr>=0D
			</table>=0D
		</td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td></td>=0D
	</tr>=0D
	<tr>=0D
		<td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketing=
/koffiethe/mailing/images/kaderonderoranje.gif" alt=3D"kader"=0D
		height=3D"20" width=3D"600" /></td>=0D
	</tr>=0D
</table>=0D
=0D
 <br>=0D
 <table bgcolor=3D"#819641" border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D=
"0" width=3D"600" summary=3D"boontje voor talen">=0D
  <tr> =0D
   <td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.language-training.be/marke=
ting/koffiethe/mailing/images/kaderbovengroen.gif" alt=3D"kader"=0D
		height=3D"20" width=3D"599" /></td>=0D
  </tr>=0D
  <tr> =0D
   <td> =0D
    <table border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" width=3D"=
100%" summary=3D"boontje voor talen">=0D
     <tr> =0D
      <td rowspan=3D"3" align=3D"center"> <a href=3D"http://www.lan=
guage-training.be/marketing/koffiethe/form/formnl.html"> =0D
       <img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/koffi=
ethe/mailing/images/thee.gif" alt=3D"koffie" border=3D"0" width=3D"182" h=
eight=3D"160"/><b><font color=3D"#FFFFFF"><br>=0D
       </font></b></a><a href=3D"http://www.language-training.be/m=
arketing/koffiethe/form/formnl.html"><font color=3D"#FFFFFF"><b>klik hier=
 =0D
			voor meer info</b></font></a></td>=0D
      <td width=3D"365"> <font style=3D"color: rgb(255, 255, 255); =
font-size: 18px;"><b> =0D
       <br>=0D
       Languages,</b><br />=0D
       <span class=3D"style5">our cup of tea ...</span> </font></t=
d>=0D
     </tr>=0D
     <tr> =0D
      <td width=3D"365"> =0D
       <div align=3D"center"><span class=3D"style6"><br>=0D
        Talenkennis: de sleutel op de wereld </span></div>=0D
      </td>=0D
     </tr>=0D
     <tr> =0D
      <td width=3D"365"><a href=3D"http://www.language-training.be/=
marketing/koffiethe/form/formnl.html" style=3D"font-size:11px"><font colo=
r=3D"#FFFFFF"><b>=0D
			Taal, ook uw kopje thee? <br>=0D
       Klik hier voor meer info</b></font></a><font color=3D"#FFFF=
FF"> </font></td>=0D
     </tr>=0D
    </table>=0D
   </td>=0D
  </tr>=0D
  <tr> =0D
   <td></td>=0D
  </tr>=0D
  <tr> =0D
   <td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.language-training.be/marke=
ting/koffiethe/mailing/images/kaderondergroen.gif" alt=3D"kader"=0D
		height=3D"20" width=3D"599" /></td>=0D
  </tr>=0D
 </table>=0D
 <br />=0D
=0D
 <font style=3D"color: rgb(46, 45, 42);"></font>=0D
<table bgcolor=3D"#b6a672" border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"=
0"=0D
width=3D"600">=0D
<tr>=0D
<td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/k=
offiethe/mailing/images/kaderbovenbeige.gif" alt=3D"kader"=0D
height=3D"20" width=3D"600" /></td>=0D
</tr>=0D
=0D
<tr>=0D
<td>=0D
<table width=3D"100%">=0D
<tr>=0D
<td width=3D"30"></td>=0D
<td class=3D"style4">U ging toch uw talenkennis bijschaven . . .</td>=0D
</tr>=0D
=0D
<tr>=0D
<td></td>=0D
<td><span class=3D"style3">U volgt les waar en wanneer het U schikt</span=
> </td>=0D
</tr>=0D
</table>=0D
=0D
<br />=0D
 =0D
=0D
<table border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" width=3D"100%">=0D
<tr>=0D
<td rowspan=3D"3" align=3D"center" width=3D"31%"><img src=3D=0D
"http://www.language-training.be/marketing/koffiethe/mailing/images/pdain=
lingua2.gif" alt=3D"pda" height=3D"177" width=3D=0D
"128" /></td>=0D
      <td height=3D"94" valign=3D"top" width=3D"14%"> <strong class=
=3D"style2">=0D
			Flexibiliteit</strong></td>=0D
      <td valign=3D"top" width=3D"51%" class=3D"style2">u neemt les=
 wanneer het =0D
			in uw agenda past (tussen 8u =92s morgens en 9u =92s avonds), ook =0D
			telefonische conversatie tijdens de autoritten. Leslokalen <strong>=0D
			in uw bedrijf</strong>, te Gent, Oostende, Brugge, Kortrijk en =85, <s=
trong>=0D
			in uw auto</strong>. Dringende zaken kunnen steeds voorgaan: wanneer =0D
			u de dag voordien afbelt, wordt de les <strong>gratis</strong> =0D
			verplaatst naar een andere dag (max. 25% van het lessenpakket).</td>=0D
<td width=3D"4%"> </td>=0D
</tr>=0D
=0D
<tr>=0D
      <td height=3D"34" valign=3D"top"><strong class=3D"style2">Fre=
quentie</strong></td>=0D
      <td valign=3D"top" class=3D"style2">van eenmalig 1u tot 200 u=
ur op =0D
			jaarbasis. Om effici=EBnt te leren, best minstens 2 maal per week =0D
			anderhalf uur les nemen.</td>=0D
<td></td>=0D
</tr>=0D
=0D
<tr>=0D
      <td valign=3D"top"><strong class=3D"style2">Programma</strong=
></td>=0D
      <td valign=3D"top" class=3D"style2">eenmalig 1u30=92 om een p=
resentatie of =0D
			sollicitatie voor te bereiden; 40 uur conversatietraining; 62 uur =0D
			algemene taalvaardigheid =85 : wij leveren steeds <strong>maatwerk</st=
rong>, =0D
			wij staan voor <strong>resultaten</strong>.</td>=0D
<td></td>=0D
</tr>=0D
</table>=0D
</td>=0D
</tr>=0D
=0D
<tr>=0D
<td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/k=
offiethe/mailing/images/kaderonderbeige.gif" alt=3D"kader"=0D
height=3D"20" width=3D"600" /></td>=0D
</tr>=0D
=0D
</table>=0D
=0D
<br />=0D
 =0D
=0D
<table bgcolor=3D"#c6b98d" border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"=
0"=0D
width=3D"600">=0D
<tbody>=0D
<tr>=0D
<td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/k=
offiethe/mailing/images/kaderbovenbeige.gif" alt=3D"kader"=0D
height=3D"20" width=3D"600" /></td>=0D
</tr>=0D
=0D
<tr>=0D
<td>=0D
<table border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" width=3D"100%">=0D
<tr>=0D
<td width=3D"30"></td>=0D
<td class=3D"style4">laat het niet bij goede voornemens!</td>=0D
</tr>=0D
=0D
<tr>=0D
<td></td>=0D
<td><span class=3D"style3">U bepaalt zelf het uurrooster van uw taalbad</=
span></td>=0D
</tr>=0D
</table>=0D
=0D
<br />=0D
 =0D
=0D
    <table border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" width=3D"=
100%">=0D
     <tbody> =0D
     <tr> =0D
      <td width=3D"30"> </td>=0D
      <td colspan=3D"2" class=3D"style2">U neemt gedurende een of m=
eerdere =0D
			weken een <strong>taalbad</strong> met vast uurrooster: van <strong>=0D
			12 tot 50 lessen per week</strong>, bijv.:</td>=0D
      <td rowspan=3D"3" align=3D"center" width=3D"200"><img src=3D=0D
"http://www.language-training.be/marketing/koffiethe/mailing/images/pdain=
lingua.gif" alt=3D"pda" height=3D"200" width=3D"146" /></td>=0D
     </tr>=0D
     <tr> =0D
      <td> </td>=0D
      <td class=3D"style2"> </td>=0D
      <td class=3D"style2">- elke voor- of namiddag<br />=0D
       - elke voormiddag behalve op maandag<br />=0D
       - twee tot vijf volledige dagen per week.<br />=0D
      </td>=0D
     </tr>=0D
     <tr> =0D
      <td> </td>=0D
      <td colspan=3D"2" class=3D"style2"> =0D
       <p>In onze lokalen, op het bedrijf =E9n residentieel (Gent,=
 Brugge, =0D
				Parike, Vierset, Sernac (Fr.) en 300 partnerscholen in 30 =0D
				landen.</p>=0D
       <p>U leert <strong>zeer snel</strong> een taal omdat u =0D
				ondergedompeld wordt in de taal.</p>=0D
       <p>U krijgt een programma <strong>op maat</strong>: we star=
ten op =0D
				uw niveau en werken in functie van <strong>uw doelstellingen</strong>=
. =0D
				Alle lessen zijn face-to-face.</p>=0D
       <p><strong>Wij verzorgen ook uw vertaalwerk.</strong></p>=0D
       <p><strong>Met KMO portefeuille betaalt de overheid tot 50%=
 van =0D
				de kosten van een taaltraining bij inlingua.</strong></p>=0D
      </td>=0D
     </tr>=0D
     </tbody> =0D
    </table>=0D
</td>=0D
</tr>=0D
=0D
<tr>=0D
<td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/k=
offiethe/mailing/images/kaderonderbeige.gif" alt=3D"kader"=0D
height=3D"20" width=3D"600" /></td>=0D
</tr>=0D
</tbody>=0D
</table>=0D
=0D
<br />=0D
 =0D
=0D
<table bgcolor=3D"#902225" border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"=
0"=0D
width=3D"600">=0D
<tbody>=0D
<tr>=0D
<td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/k=
offiethe/mailing/images/kaderbovenrood.gif" alt=3D"kader"=0D
height=3D"20" width=3D"600" /></td>=0D
</tr>=0D
=0D
<tr>=0D
<td>=0D
<table border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" width=3D"100%">=0D
<tbody>=0D
<tr>=0D
<td width=3D"200">=0D
<center>=0D
        <a href=3D"http://www.language-training.be/marketing/koff=
iethe/form/formnl.html" target=3D"_blank"> =0D
        <img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/kof=
fiethe/mailing/images/manden2.gif" alt=3D"manden" height=3D"207" width=3D=
"166" border=3D"0"/></a> =0D
       </center>=0D
</td>=0D
<td><span class=3D"style4"><strong>proef de wereld</strong> op je lippen =
...</span> =0D
=0D
       <p class=3D"style7"><strong><span class=3D"style2">Alleen o=
f in kleine =0D
				groepjes:</span></strong><span class=3D"style2"> u kiest het =0D
				programma dat het best past: alleen met de docent of in een =0D
				groep (collega=92s, vrienden, open aanbod) van maximaal 7 =0D
				cursisten.</span></p>=0D
       <p class=3D"style7"><span class=3D"style2"><strong>Op alle =
niveau=92s:</strong> =0D
        van enthousiaste beginner tot gevorderde gebruiker die zi=
jn =0D
				vaardigheden wil perfectioneren. De docenten geven les in hun =0D
				moedertaal.</span></p>=0D
       <p class=3D"style7"><span class=3D"style2"><strong>Met atte=
st of =0D
				diploma:</strong> =0D
        u krijgt steeds een attest met uw Alte-niveau (taalportfo=
lio) of =0D
				u kan deelnemen aan de internationale taalexamens (NaVT, =0D
				Cambridge, Alliance Fran=E7aise, Goethe, Inst. Servantes, =85).</span=
></p>=0D
       <p class=3D"style7"><span class=3D"style2"><strong>En kies =
uit =0D
				volgende talen:</strong> Nederlands, Frans, Engels, Duits, =0D
				Italiaans, Spaans, Portugees, Grieks, Roemeens, Hongaars, =0D
				Tsjechisch, Slowaaks, Turks, Russisch, Pools, Chinees, Japans, =0D
				Zweeds, Zuid-Afrikaans, Hongaars, Arabisch.</span></p>=0D
</td>=0D
<td width=3D"30"> </td>=0D
</tr>=0D
</tbody>=0D
</table>=0D
</td>=0D
</tr>=0D
=0D
<tr>=0D
<td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/k=
offiethe/mailing/images/kaderonderrood.gif" alt=3D"kader"=0D
height=3D"20" width=3D"600" /></td>=0D
</tr>=0D
</tbody>=0D
</table>=0D
=0D
<br />=0D
 <img src=3D"http://www.language-training.be/marketing/koffiethe/mailing/=
images/inlingualogo.gif" alt=3D"logo" height=3D"44" width=3D=0D
"176" /><br />=0D
 <span>Derbystraat 165 - Blok E - 3de verdiep - 9051 Gent - <a href=3D"m=
ailto:info@inlingua-gent.com"><font color=3D"#000000">=0D
info@inlingua-gent.com</font></a> =0D
 <br />=0D
 tel. 09 232 50 50 - fax 09 232 50 54 -<a href=3D"http://www.inlingua-ge=
nt.com" target=3D"_blank"><font color=3D"#000000"> =0D
www.inlingua-gent.com</font></a> =0D
 </span> =0D
</center>=0D
</body>=0D
</html>