[Vmail-discuss] RPost : Aangetekende e-mail - e-mail recommandé

RPost marketing at rpost.be
Sat, 25 Feb 2012 03:02:12 UT


<html>=0D
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://ww=
w.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">=0D
<html xmlns=3D"http://www.w3.org/1999/xhtml">=0D
<head>=0D
<meta http-equiv=3D"Content-Type" content=3D"text/html; charset=3DISO-885=
9-1" />=0D
<title>Rpost Aangetekende E-mail</title>=0D
<style type=3D"text/css">=0D
<!--=0D
.style2 {font-size: small=0D
}=0D
.style3 {=0D
	text-decoration: underline;=0D
}=0D
.style4 {=0D
	margin-left: 15px;=0D
	margin-right: 0;=0D
	margin-top: 10px;=0D
	margin-bottom: 0;=0D
}=0D
.style5 {=0D
	font-size: xx-small;=0D
}=0D
.style6 {=0D
	margin-left: 80px;=0D
}=0D
.style7 {=0D
	color: #204A89;=0D
}=0D
.style8 {=0D
	color: #8DA91E;=0D
}=0D
.style10 {=0D
	text-align: center;=0D
}=0D
.style11 {=0D
	border-width: 0px;=0D
}=0D
.style12 {=0D
	text-align: center;=0D
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
	font-size: 14px;=0D
	color: #204A89;=0D
}=0D
.style13 {=0D
	font-size: medium=0D
}=0D
.auto-style31 {=0D
	font-size: 12px;=0D
}=0D
.auto-style33 {=0D
	margin-right: 0px;=0D
}=0D
.auto-style35 {=0D
	border: 1px solid #FFFFFF;=0D
	background-color: #FFFFFF;=0D
}=0D
.auto-style36 {=0D
	text-align: center;=0D
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
	font-size: 14px;=0D
	color: #204A89;=0D
	background-color: #FFFFFF;=0D
}=0D
.auto-style38 {=0D
	color: #C0C0C0;=0D
}=0D
.auto-style39 {=0D
	background-color: #7A110E;=0D
}=0D
.auto-style40 {=0D
	color: #FFFFFF;=0D
}=0D
.auto-style41 {=0D
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
	font-size: 12px;=0D
	line-height: 15px;=0D
	color: #FFFFFF;=0D
}=0D
.auto-style42 {=0D
	color: #660F0B;=0D
}=0D
.auto-style43 {=0D
	text-decoration: underline;=0D
	color: #660F0B;=0D
}=0D
.auto-style45 {=0D
	font-family: "Franklin Gothic Medium", "Arial Narrow", Arial, sans-serif=
;=0D
}=0D
.auto-style50 {=0D
	color: #660F0B;=0D
	font-weight: bold;=0D
}=0D
.auto-style52 {=0D
	color: #7D7979;=0D
}=0D
.auto-style53 {=0D
	font-size: smaller=0D
}=0D
.auto-style54 {=0D
	font-size: larger=0D
}=0D
.auto-style55 {=0D
	font-size: larger;=0D
	color: #7D7979;=0D
}=0D
.auto-style56 {=0D
	font-size: larger;=0D
	color: #660F0B;=0D
}=0D
.auto-style57 {=0D
	color: #7D7979;=0D
	text-align: center;=0D
}=0D
.auto-style59 {=0D
	text-align: left;=0D
	color: #660F0B;=0D
	font-size: small;=0D
	font-weight: bold;=0D
}=0D
.auto-style60 {=0D
	color: #7D7979;=0D
	text-align: left;=0D
}=0D
.auto-style61 {=0D
	text-align: left;=0D
}=0D
.auto-style62 {=0D
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;=0D
}=0D
-->=0D
</style>=0D
</head>=0D
<body style=3D"background-color: #C0C0C0">=0D
<div class=3D"style10">=0D
<a name=3D"nederlands"></a>=0D
</div>=0D
<table align=3D"center" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" class=3D"auto=
-style33">=0D
	<tr height=3D"50">=0D
  	<td style=3D"width: 608px" class=3D"style10">=0D
    	<a href=3D"#francais">=0D
			<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/switchFR.=
png" alt=3D"Pour une version Fran=E7ais, cliquez ici" border=3D"0" /></a>=
=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
	<tr><td class=3D"style10" style=3D"width: 608px">=0D
		<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/infoaanvraag.html"=
>=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/topNL1.jpg=
" alt=3D"Rpost Aangetekende E-mail" border=3D"0" height=3D"211" width=3D"=
616" /></a></td></tr>=0D
  <tr>=0D
  	<td style=3D"width: 608px">=0D
    	<table align=3D"center" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" styl=
e=3D"width: 616" class=3D"auto-style35">=0D
      	<tr>=0D
        	<td colspan=3D"3" height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"images/wit.gif" width=3D"1" height=3D"1" alt=3D"spacer" =
/></td>=0D
        </tr>=0D
      	<tr>=0D
        	<td colspan=3D"3" height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					<img alt=3D"Aangetekende E-mail geen papier - geen fax - geen postze=
gel" height=3D"150" src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/imag=
es/registered-email-marquee.png" width=3D"600">=A0</td>=0D
        </tr>=0D
      	<tr>=0D
        	<td valign=3D"top" class=3D"style10">=0D
					<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/infoaanvraag.ht=
ml">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/contact=
NL.gif" alt=3D"Interesse? contacteer mij" border=3D"0" height=3D"107" wid=
th=3D"205" /></a><br>=0D
					<br>=0D
					<table style=3D"width: 100%" class=3D"auto-style35">=0D
						<tr>=0D
							<td style=3D"width: 88" class=3D"auto-style36">=A0</td>=0D
						</tr>=0D
					</table>=0D
					</td>=0D
          <td> </td>=0D
          <td valign=3D"top" style=3D"font-family:Arial, Helvet=
ica, sans-serif;font-size:14px;line-height:18px;color:#6b6b6b; width: 379=
px;" class=3D"style10">=0D
					<span class=3D"auto-style45"><span class=3D"style13">=0D
					<span class=3D"auto-style52">RPost is</span><span class=3D"auto-styl=
e38">=0D
					</span><span class=3D"auto-style42">Aangetekende Email</span><span c=
lass=3D"auto-style38">=0D
					</span><span class=3D"auto-style52">met</span><span class=3D"auto-st=
yle38">=0D
					</span><span class=3D"auto-style42">rechtsgeldig bewijs</span><span =
class=3D"auto-style38">=0D
					</span><span class=3D"auto-style52">van verzending, bezorging =0D
					bij de ontvanger, offici=EBle verzendtijd =E9n inhoud. Zonder =0D
					dat de ontvanger iets hoeft te doen.<br>=0D
					<br>=0D
					Hierdoor kan ieder document dat nu nog in een envelop moet =0D
					voortaan via email worden verzonden. Met alle denkbare=0D
					</span><span class=3D"auto-style42">=0D
					voordelen!</span></span></span>=0D
					<span style=3D"color:#204a89;" class=3D"style3"><br>=0D
					<br>=0D
					</span>=0D
					<span class=3D"auto-style43"><strong>=0D
					<a href=3D"http://www.rpost.lu" target=3D" blank">=0D
					<span class=3D"auto-style42">www.rpost.lu</span></a></strong></span>=
</td>=0D
        </tr>=0D
      	<tr>=0D
        	<td colspan=3D"3" style=3D"height: 10px" class=3D"style1=
0">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/wit.gif" width=3D"1" height=3D"1" alt=3D"spacer" /></td>=0D
        </tr>=0D
      </table>=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
  <tr><td style=3D"height: 3px; width: 608px" class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/lijnA.gif"=
 alt=3D"Rpost seperator" height=3D"20" width=3D"616" /></td></tr>=0D
  <tr>=0D
  	<td bgcolor=3D"#FFFFFF" style=3D"width: 608px">=0D
  		<table width=3D"520" align=3D"center" border=3D"0" cellpadding=3D"0=
" cellspacing=3D"0">=0D
        <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"15" class=3D"style1=
0">=0D
					<img src=3D"images/wit.gif" height=3D"1" alt=3D"spacer" width=3D"1" =
/></td></tr>=0D
        <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" style=3D"font-size:14px;" cla=
ss=3D"auto-style45">=0D
        	<div class=3D"auto-style59">=0D
						<span class=3D"auto-style62">En =0D
					verder:</div>=0D
					<span class=3D"style2"><p class=3D"auto-style61">=0D
					<span class=3D"auto-style52">RPost heeft de wereldwijde =0D
					standaard gezet voor</span><span class=3D"auto-style38">=0D
					</span><span class=3D"auto-style50">bewijskracht van e-mail, =0D
					privacy</span><span class=3D"auto-style42">, en </span>=0D
					<span class=3D"auto-style50">elektronische handtekeningen</span><spa=
n class=3D"auto-style38">.=0D
					</span><span class=3D"auto-style52">RPost is een compleet =0D
					platform voor Aangetekende Email, privacy compliance door =0D
					middel van end-to-end emailencryptie en elektronische =0D
					handtekeningen voor het sneller en goedkoper ondertekenen =0D
					van overeenkomsten.</span></p>=0D
					<p class=3D"auto-style61"><span class=3D"auto-style52">RPost is er a=
ls plug-in voor</span><span class=3D"auto-style38">=0D
					</span><span class=3D"auto-style50">Outlook, Lotus, =0D
					BlackBerry, iPad, GroupWise, Zimbra, SAP, Salesforce.comM</span><spa=
n class=3D"auto-style38">=0D
					</span><span class=3D"auto-style52">en andere programma's voor =0D
					het verzenden van e-mail. De ontvanger heeft geen speciale =0D
					software nodig om berichten te ontvangen, openen, lezen, =0D
					ondertekenen of beantwoorden. Ook hoeft de ontvanger niet in =0D
					te loggen.</span></p>=0D
					<p class=3D"auto-style60">RPost is houder van 33 patenten met =0D
					wereldwijd bereik en levert haar diensten in acht talen.</span></spa=
n></p>=0D
					<p class=3D"style10">=0D
					<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/bestelformulier=
.html">=0D
					<img alt=3D"Order Now" class=3D"style11" height=3D"51" src=3D"http:/=
/marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/OrderNow.png" width=3D"167"></=
a></p>=0D
        </td></tr>=0D
      </table>=0D
   </td>=0D
  </tr>=0D
  <tr><td style=3D"width: 608px" class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/lijnA.gif"=
 alt=3D"Rpost seperator" height=3D"20" width=3D"616" /></td></tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"5" style=3D"width: 608px" class=
=3D"style10">=0D
		=A0</td></tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" style=3D"width: 608px">=0D
		<table style=3D"width: 100%">=0D
			<tr>=0D
				<td class=3D"style10">=0D
				<img alt=3D"CIB award" height=3D"72" src=3D"http://marketing.piton.be=
/Marketing/Rpost/images/ciab-award.jpg" width=3D"223">=A0</td>=0D
				<td class=3D"style10">=A0<img alt=3D"Rpost" height=3D"116" src=3D"htt=
p://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/step-8.jpg" width=3D"198"><=
/td>=0D
				<td class=3D"style10">=0D
				<img alt=3D"Auto archief" height=3D"66" src=3D"http://marketing.piton=
.be/Marketing/Rpost/images/JSBGproofarchive.png" width=3D"156">=A0</td>=0D
			</tr>=0D
		</table>=0D
		<div class=3D"style10">=0D
		=A0</div>=0D
		</td></tr>=0D
  <tr><td style=3D"width: 608px" class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/lijnA.gif"=
 alt=3D"Rpost seperator" height=3D"20" width=3D"616" /></td></tr>=0D
  <tr>=0D
  	<td bgcolor=3D"#FFFFFF" style=3D"width: 608px">=0D
		<table width=3D"520" align=3D"center" border=3D"0" cellpadding=3D"0" ce=
llspacing=3D"0" class=3D"auto-style39">=0D
  			<tr><td height=3D"10" colspan=3D"2" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/blauw.gif" height=3D"1" width=3D"1" alt=3D"spacer" /></td=
></tr>=0D
  			<tr>=0D
        	<td align=3D"center" style=3D"font-family:Arial, Helveti=
ca, sans-serif;font-size:12px;line-height:15px;color:#204a89;">=0D
          	<span class=3D"auto-style40">=0D
          	<b>Rpost (B)</b><br />=0D
            Derbystraat 165, <span class=3D"style5">(4de verd=
.)</span><br />=0D
            B-9051 Sint-Denijs-Westrem<br />=0D
            Tel. +32 9 257 77 77<br>Fax +32 9 257 77 87</span=
><br />=0D
          </td>=0D
        	<td align=3D"center" style=3D"width: 234px;" class=3D"au=
to-style41">=0D
          	<strong>Rpost</strong><b> (LUX)</b><br />=0D
            Domaine du Brill<br />=0D
            Centre Bl=E9riot 15, Avenue Lou Hemmer<br />=0D
            L-5627 Mondorf-Les-Bains<br />=0D
            T=E9l. +352 27 00 10 78<br>Fax +352 27 =0D
						00 10 79</td>=0D
        </tr>=0D
  			<tr><td height=3D"10" colspan=3D"2" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/blauw.gif" height=3D"1" width=3D"1" alt=3D"spacer" /></td=
></tr>=0D
      </table>=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"35" style=3D"width: 608px" clas=
s=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pctonbe=
taald/images/wit.gif" height=3D"1" alt=3D"spacer" width=3D"1" /></td></tr=
>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" align=3D"center" style=3D"font-family:Ari=
al, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:18px;color:#8ab6d4; =
width: 608px;">=0D
		<span class=3D"auto-style38">Is deze mail niet leesbaar, klik dan =0D
		</span> =0D
		<a class=3D"auto-style38" href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/R=
post/rpostl.html" target=3D" blank">hier</a><span class=3D"auto-style38">=
. Om uit te schrijven, kan u =0D
		</span> =0D
		<a href=3D"http://marketing.piton.be/cgi-bin/arp3/arp3-un.pl?c=3D148517=
0&p=3D2032" class=3D"auto-style38">hier</a><span class=3D"auto-style38"> =
klikken.</span></td></tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"10" style=3D"width: 608px" clas=
s=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pctonbe=
taald/images/wit.gif" height=3D"1" alt=3D"spacer" width=3D"1" /></td></tr=
>=0D
  <tr><td style=3D"width: 608px" class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/bottomA.gi=
f" alt=3D"Rpost bottom" height=3D"26" width=3D"616" /></td></tr>=0D
</table>=0D
<div class=3D"style10">=0D
<br /><br><br />=0D
=0D
<a name=3D"francais"></a>=0D
</div>=0D
<table align=3D"center" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" class=3D"auto=
-style33" style=3D"width: 595px">=0D
	<tr height=3D"50">=0D
  	<td class=3D"style10">=0D
    	<a href=3D"#nederlands">=0D
			<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/switchNL.=
png" alt=3D"Klik hier voor een nederlandstalige versie" border=3D"0" heig=
ht=3D"31" width=3D"263" /></a>=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
	<tr><td class=3D"style10">=0D
		<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/infoaanvraagfr.htm=
l">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/topFR1.jpg=
" alt=3D"Rpost Aangetekende Email" border=3D"0" height=3D"221" width=3D"6=
16" /></a></td>=0D
 </tr>=0D
  <tr>=0D
  	<td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
    	<table align=3D"center" border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspaci=
ng=3D"0" style=3D"width: 608; height: 387;">=0D
      	<tr>=0D
        	<td height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					=A0</td>=0D
        	<td colspan=3D"3" height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/wit.gif" width=3D"1" height=3D"1" alt=3D"spacer" /></td>=0D
        	<td height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					=A0</td>=0D
        </tr>=0D
      	<tr>=0D
        	<td height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					=A0</td>=0D
        	<td colspan=3D"3" height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					<img alt=3D"Pas de courrier recommand=E9, pas de papier - pas de fax=
 - sans timbre" height=3D"150" src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing=
/Rpost/images/registered-email-marquee.png" width=3D"600">=A0</td>=0D
        	<td height=3D"15" class=3D"style10">=0D
					=A0</td>=0D
        </tr>=0D
      	<tr>=0D
        	<td valign=3D"top" class=3D"style10" style=3D"width: 206=
px">=0D
					=A0</td>=0D
        	<td valign=3D"top" class=3D"style10" style=3D"width: 206=
px">=0D
					<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/infoaanvraagfr.=
html">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/contact=
fr.gif" alt=3D"Interesse? contacteer mij" border=3D"0" height=3D"108" wid=
th=3D"210" /></a><br>=0D
					<br>=0D
					<table style=3D"width: 100%">=0D
						<tr>=0D
							<td class=3D"style12" style=3D"width: 116px">=0D
							=A0</td>=0D
							<td style=3D"width: 111px" class=3D"style10">=0D
							=A0</td>=0D
						</tr>=0D
					</table>=0D
					</td>=0D
         <td style=3D"width: 16px"> </td>=0D
          <td valign=3D"top" style=3D"font-family:Arial, Helvet=
ica, sans-serif;font-size:14px;line-height:18px;color:#6b6b6b;" class=3D"=
style10">=0D
					<span id=3D"result box" class=3D"auto-style54" lang=3D"fr">=0D
					<span class=3D"auto-style52"><span class=3D"hps"><strong>RPost</stro=
ng></span>=0D
					<span class=3D"hps"><strong><span lang=3D"fr-be">est</span></strong>=
</span></span> </span>=0D
					<span><strong>=0D
					<span id=3D"result box" class=3D"auto-style54">=0D
					<span class=3D"auto-style42">l'E-mail recommand=E9</span></span><spa=
n class=3D"auto-style52"><span id=3D"result box" class=3D"auto-style54" l=
ang=3D"fr">=0D
					</span></span></strong><span class=3D"auto-style52"> =0D
					<span id=3D"result box" class=3D"auto-style54">=0D
					<strong>qui vous procure</strong></span></span></span><span id=3D"re=
sult box" class=3D"auto-style54" lang=3D"fr"><span class=3D"auto-style52"=
>=0D
					</span><span class=3D"hps"><strong><span class=3D"auto-style52">=0D
					une</span> <span class=3D"auto-style42">preuve=0D
					<span lang=3D"fr-be">juridique</span></span>=0D
					<span class=3D"auto-style52">de</span></strong></span></span><span c=
lass=3D"hps"><strong><span class=3D"auto-style52"><span id=3D"result box"=
 class=3D"auto-style54">:</span></span></strong></span><span id=3D"result=
 box" class=3D"auto-style54" lang=3D"fr"><span class=3D"auto-style52">=0D
					<span class=3D"hps"><strong>l<span lang=3D"fr-be">'exp=E9dition</spa=
n>,</strong></span>=0D
					</span></span><strong><span class=3D"auto-style55">un </span>=0D
					<span class=3D"auto-style56">accus=E9 de r=E9ception</span><span cla=
ss=3D"auto-style55"> =0D
					chez le destinataire, l'heure d'exp=E9dition officielle et le =0D
					contenu et ce sans que le destinataire n'ait =E0 faire quelque =0D
					chose.</span></strong><span class=3D"auto-style45"><span class=3D"st=
yle13"><span class=3D"auto-style52"><br>=0D
					<br>=0D
					<span id=3D"result box0" lang=3D"fr"><span class=3D"hps">Par =0D
					cons=E9quent</span><span>, tout document qu</span></span><span><span=
 id=3D"result box0">'on =0D
					met actuellement sous</span></span><span id=3D"result box0" lang=3D"=
fr"><span class=3D"hps"> enveloppe</span> </span>=0D
					<span class=3D"hps">=0D
					<span id=3D"result box0">peu</span><span id=3D"result box0" lang=3D"=
fr">t maintenant =EAtre</span></span><span id=3D"result box0" lang=3D"fr"=
>=0D
					<span class=3D"hps">envoy=E9 par courriel.</span>=0D
					<span class=3D"hps">Avec tous les </span></span>=0D
					</span></span><span id=3D"result box0" lang=3D"fr">=0D
					<span class=3D"style13">=0D
					<span class=3D"hps"><span class=3D"auto-style42">avantages</span></s=
pan></span><span class=3D"auto-style52"><span class=3D"auto-style53"> </s=
pan>=0D
					<span class=3D"style13">imaginables<span>!</span></span></span></spa=
n></span><span style=3D"color:#204a89;" class=3D"style3"><br>=0D
					<br>=0D
					</span>=0D
					<span class=3D"auto-style43"><strong>=0D
					<a href=3D"http://www.rpost.lu" target=3D" blank">=0D
					<span class=3D"auto-style42">www.rpost.lu</span></a></strong></span>=
</td>=0D
          <td valign=3D"top" style=3D"font-family:Arial, Helvet=
ica, sans-serif;font-size:14px;line-height:18px;color:#6b6b6b;" class=3D"=
style10">=0D
					=A0</td>=0D
        </tr>=0D
      	<tr>=0D
        	<td height=3D"10" class=3D"style10">=0D
					=A0</td>=0D
        	<td colspan=3D"3" height=3D"10" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/wit.gif" width=3D"1" height=3D"1" alt=3D"spacer" /></td>=0D
        	<td height=3D"10" class=3D"style10">=0D
					=A0</td>=0D
        </tr>=0D
      </table>=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
  <tr><td class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/lijnA.gif"=
 alt=3D"Rpost seperator" height=3D"20" width=3D"616" /></td></tr>=0D
  <tr>=0D
  	<td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
  		<table width=3D"520" align=3D"center" border=3D"0" cellpadding=3D"0=
" cellspacing=3D"0">=0D
        <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"15" class=3D"style1=
0">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/wit.gif" height=3D"1" alt=3D"spacer" width=3D"1" /></td><=
/tr>=0D
        <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" style=3D"font-family:Arial, H=
elvetica, sans-serif;font-size:14px;" class=3D"style6">=0D
        	<div class=3D"auto-style59">=0D
						En =0D
					plus:</div>=0D
					<span class=3D"style2"><p class=3D"auto-style61">=0D
					<span id=3D"result box1" lang=3D"fr"><span class=3D"auto-style52">=0D
					RPost</span> <span class=3D"auto-style52">a mis </span></span> <span=
 class=3D"auto-style52">=0D
					<span id=3D"result box1">une</span></span><span id=3D"result box1" l=
ang=3D"fr">=0D
					<span class=3D"auto-style52">norme mondiale <span lang=3D"fr-be">=0D
					concernant</span> la</span>=0D
					<span class=3D"auto-style42"><strong>preuve </strong></span>=0D
					</span>=0D
					<span class=3D"auto-style42">=0D
					<span id=3D"result box1"><strong>justificative de</strong></span></s=
pan><span id=3D"result box1" lang=3D"fr">=0D
					<span class=3D"auto-style42"><strong>l'e-mail,</strong></span>=0D
					</span><span class=3D"auto-style42"><strong>=0D
					<span id=3D"result box1">privacy et </span>=0D
					<span id=3D"result box1" lang=3D"fr">signatures =0D
					=E9lectroniques</span></strong></span><span id=3D"result box1" lang=3D=
"fr"><span class=3D"auto-style52">.</span>=0D
					<span class=3D"auto-style52">RPost</span>=0D
					<span class=3D"auto-style52">est une plateforme compl=E8te</span>=0D
					<span class=3D"auto-style52">pour le courrier recommand=E9,</span>=0D
					<span class=3D"auto-style52">respect de la confidentialit=E9</span>=0D
					<span class=3D"auto-style52">gr=E2ce <span lang=3D"fr-be">=E0 son</s=
pan> cryptage</span></span><span class=3D"auto-style52"><span id=3D"resul=
t box1"> =0D
					<< ent to end >></span></span><span id=3D"result box1" lang=3D"fr">=0D
					<span class=3D"auto-style52">des messages =E9lectroniques =0D
					et</span> <span class=3D"auto-style52">la signature =0D
					=E9lectronique </span></span> <span class=3D"auto-style52">=0D
					<span id=3D"result box1">apportant une solution moins co=FBteuse =0D
					et plus rapide de signer des contrats ou autres.</span></span></p>=0D
					<p class=3D"auto-style61"><span id=3D"result box2" lang=3D"fr">=0D
					<span class=3D"auto-style52">RPost</span>=0D
					</span><span id=3D"result box2">=0D
					<span class=3D"auto-style52">int=E8gre des</span></span><span id=3D"=
result box2" lang=3D"fr">=0D
					<span class=3D"auto-style52">plug-in pour</span>=0D
					<span class=3D"auto-style42"><strong>Outlook, Lotus,</strong></span>=
=0D
					<span class=3D"auto-style42"><strong>BlackBerry, iPhone,</strong></s=
pan>=0D
					<span class=3D"auto-style42"><strong>GroupWise, Zimbra, SAP,</strong=
></span>=0D
					<span class=3D"auto-style42"><strong>Salesforce.comM</strong></span>=
=0D
					<span class=3D"auto-style52">et autres programmes</span>=0D
					<span class=3D"auto-style52">pour envoyer des courriels.</span>=0D
					<span class=3D"auto-style52">Le </span></span>=0D
					<span class=3D"auto-style52"><span id=3D"result box2">=0D
					destinataire</span></span><span id=3D"result box2" lang=3D"fr">=0D
					<span class=3D"auto-style52">n'a pas besoin d'un logiciel sp=E9c<spa=
n lang=3D"fr-be">ifique</span> pour</span> <span class=3D"auto-style52">=0D
					recevoir,</span></span><span class=3D"auto-style52"><span id=3D"resu=
lt box2"> =0D
					ouvrir,</span></span><span id=3D"result box2" lang=3D"fr">=0D
					<span class=3D"auto-style52">lire, =0D
					<span lang=3D"fr-be">r=E9pondre </span>ou <span lang=3D"fr-be">=0D
					signer ces messages</span>. </span><span id=3D"result box3" lang=3D"=
fr">=0D
					<span class=3D"auto-style52">En <span lang=3D"fr-be">plus</span>, le=
</span>=0D
					<span class=3D"hps"><span class=3D"auto-style52">b=E9n=E9ficiaire =0D
					<span lang=3D"fr-be">il </span>ne =0D
					doit</span><span class=3D"auto-style52" lang=3D"fr-be"> m=EAme</span=
><span class=3D"auto-style52"> =0D
					pas</span></span><span class=3D"auto-style52"> </span></span>=0D
					<span lang=3D"fr-be">=0D
					<span id=3D"result box3" class=3D"auto-style52">se</span></span><spa=
n id=3D"result box3" lang=3D"fr"><span class=3D"auto-style52"> =0D
					connecter</span><span>.</span></span></span></p>=0D
					</span>=0D
					<p class=3D"auto-style60">=0D
					<span id=3D"result box4" class=3D"style2" lang=3D"fr">=0D
					<span class=3D"hps">RPost</span> <span class=3D"hps">d=E9tient</span=
>=0D
					<span class=3D"hps">33 brevets</span></span><span class=3D"hps"><spa=
n id=3D"result box4" class=3D"style2"> =0D
					universel</span></span><span id=3D"result box4" class=3D"style2" lan=
g=3D"fr"><span class=3D"hps"> et</span> <span class=3D"hps">offre ses =0D
					services dans</span> <span class=3D"hps">huit langues.</span></span>=
</p>=0D
					<p class=3D"auto-style57">=0D
					<a href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/bestelformulier=
fr.html">=0D
					<img alt=3D"Order Now" class=3D"style11" height=3D"51" src=3D"http:/=
/marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/OrderNow.png" width=3D"167"></=
a></p>=0D
        </td></tr>=0D
      </table>=0D
   </td>=0D
  </tr>=0D
  <tr><td class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/lijnA.gif"=
 alt=3D"Rpost seperator" height=3D"20" width=3D"616" /></td></tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"5" class=3D"style10">=0D
		=A0</td></tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
		<table style=3D"width: 100%">=0D
			<tr>=0D
				<td class=3D"style10">=0D
				<img alt=3D"CIB award" height=3D"72" src=3D"http://marketing.piton.be=
/Marketing/Rpost/images/ciab-award.jpg" width=3D"223">=A0</td>=0D
				<td class=3D"style10">=0D
				<img alt=3D"Rpost" height=3D"116" src=3D"http://marketing.piton.be/Ma=
rketing/Rpost/images/step-8.jpg" width=3D"198">=A0</td>=0D
				<td class=3D"style10">=0D
				<img alt=3D"Auto archief" height=3D"66" src=3D"http://marketing.piton=
.be/Marketing/Rpost/images/JSBGproofarchive.png" width=3D"156">=A0</td>=0D
			</tr>=0D
		</table>=0D
		</td></tr>=0D
  <tr><td class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/lijnA.gif"=
 alt=3D"Rpost seperator" height=3D"20" width=3D"616" /></td></tr>=0D
  <tr>=0D
  	<td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
		<table width=3D"520" align=3D"center" border=3D"0" cellpadding=3D"0" ce=
llspacing=3D"0" class=3D"auto-style39">=0D
  			<tr><td colspan=3D"2" style=3D"height: 10px" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/blauw.gif" height=3D"1" width=3D"1" alt=3D"spacer" /></td=
></tr>=0D
  			<tr>=0D
        	<td align=3D"center" class=3D"auto-style41">=0D
          	<strong>Rpost </strong><b>(B)</b><br />=0D
            Derbystraat 165, <span class=3D"style5">(4de verd=
.)</span><br />=0D
            B-9051 Sint-Denijs-Westrem<br />=0D
            Tel. +32 9 257 77 77<br>Fax +32 9 257 77 87</td>=0D
        	<td align=3D"center" class=3D"auto-style41">=0D
          	<b>Rpost (LUX)</b><br />=0D
            Domaine du Brill<br />=0D
            Centre Bl=E9riot 15, Avenue Lou Hemmer<br />=0D
            L-5627 Mondorf-Les-Bains<br />=0D
            <span class=3D"auto-style31">T=E9l. +352 27 00 10=
 78<br>Fax +352 27 =0D
						00 10 79=0D
						</span> =0D
          </td>=0D
        </tr>=0D
  			<tr><td height=3D"10" colspan=3D"2" class=3D"style10">=0D
					<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pcto=
nbetaald/images/blauw.gif" height=3D"1" width=3D"1" alt=3D"spacer" /></td=
></tr>=0D
      </table>=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"35" class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pctonbe=
taald/images/wit.gif" height=3D"1" alt=3D"spacer" width=3D"1" /></td></tr=
>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" align=3D"center" style=3D"font-family:Ari=
al, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:18px;color:#8ab6d4;"=
>=0D
		<span lang=3D"fr-be"><span class=3D"auto-style38">Si ce mail est lisibl=
e, cliquez =0D
		</span> =0D
		<a class=3D"auto-style38" href=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/R=
post/rpostl.html" target=3D" blank">ici</a><span class=3D"auto-style38">.=
 Pour vous d=E9sinscrire, cliquez=0D
		</span>=0D
		<a href=3Dhttp://marketing.piton.be/cgi-bin/arp3/arp3-un.pl?c=3D1485170=
&p=3D2032 class=3D"auto-style38">ici</a></span>.</td></tr>=0D
  <tr><td bgcolor=3D"#FFFFFF" height=3D"10" class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/CashCollector/40pctonbe=
taald/images/wit.gif" height=3D"1" alt=3D"spacer" width=3D"1" /></td></tr=
>=0D
  <tr><td class=3D"style10">=0D
		<img src=3D"http://marketing.piton.be/Marketing/Rpost/images/bottomA.gi=
f" alt=3D"Rpost bottom" height=3D"26" width=3D"616" /></td></tr>=0D
</table>=0D
</body>=0D
</html>