[Vmail-discuss] Speciaal voor de bouwsector - Pour le secteur du batiment

M. Daudi - Cosmo marketing at cosmotime.be
Wed, 8 Feb 2012 16:11:57 UT


<html>=0D
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://ww=
w.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">=0D
<html xmlns=3D"http://www.w3.org/1999/xhtml">=0D
<head>=0D
<meta http-equiv=3D"Content-Type" content=3D"text/html; charset=3DISO-885=
9-1" />=0D
<head>=0D
<title>CosmoTime Time and Security Systems</title>=0D
<style type=3D"text/css">=0D
.style1 {=0D
	margin-left: 15px;=0D
	margin-right: 0;=0D
	margin-top: 20px;=0D
	margin-bottom: 0;=0D
}=0D
.style2 {=0D
	font-size: 12px;=0D
	color: #4C7C97;=0D
}=0D
.style3 {=0D
	font-size: 14px;=0D
	color: #001E5F;=0D
}=0D
</style>=0D
</head>=0D
<body bgcolor=3D"#4c7c97">=0D
<a name=3D"nederlands"></a>=0D
<table width=3D"600" align=3D"center" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0"=
>=0D
	<tr height=3D"50">=0D
  	<td align=3D"center">=0D
    	<a href=3D"#francais"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.com=
/marketing/Bouw/images/francais.gif" alt=3D"Pour une version Fran=C3=A7ai=
s, cliquez ici" border=3D"0" /></a>=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
</table>=0D
<table width=3D"600" align=3D"center" cellpadding=3D"6" cellspacing=3D"0"=
 border=3D"0" bgcolor=3D"#e4b421">=0D
	<tr>=0D
  	<td align=3D"center">=0D
      <table width=3D"588" align=3D"center" cellpadding=3D"0" cells=
pacing=3D"0" border=3D"0">=0D
        <tr><td><a href=3D"http://www.cosmo-marketing.com/marketi=
ng/Bouw/formuliernl.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.com/marke=
ting/Bouw/images/topnl.jpg" alt=3D"Tracking en registratie van tijd, job =
en materialen op de werf via Barcode en/of RFID" border=3D"0" /></a></td>=
</tr>=0D
        <tr>=0D
          <td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
            <table width=3D"540" align=3D"center" border=3D"0=
" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0">=0D
      				<tr><td colspan=3D"3" height=3D"15"><img src=3D"http://ww=
w.cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/wit.gif" width=3D"540" height=
=3D"15" alt=3D"spacer" /></td></tr>=0D
              <tr>=0D
                <td valign=3D"top" style=3D"font-family:A=
rial, Helvetica, sans-serif;line-height:18px;">=0D
                <span style=3D"color:#fe8603;font-size:24=
px;">=0D
								Eigenschappen</span>=0D
                <ul style=3D"color:#4c7c97;font-size:12px=
;" class=3D"style1">=0D
                  <li>stevige en robuuste behuizing</li=
>=0D
                  <li>zowel GSM, GPS, GPRS, tracking al=
s barcode en RFID =0D
									scanner</li>=0D
                  <li>internetconnectie</li>=0D
									<li>Windows Mobile</li>=0D
                  <li>spatwaterdicht en schokbestendig<=
/li>=0D
                  <li>klaar voor de nieuwe arbeidskaart=
 in de =0D
									bouw.</li>=0D
                </ul>=0D
                </td>=0D
                <td width=3D"15">=A0</td>=0D
                <td valign=3D"top" width=3D"277" align=3D=
"center">=0D
                	<a href=3D"http://www.cosmo-marketing.co=
m/marketing/Bouw/formuliernl.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.=
com/marketing/Bouw/images/bollen.jpg" alt=3D"eigenschappen" border=3D"0" =
/></a><br /><br />=0D
                  <a href=3D"http://www.cosmo-marketing=
.com/marketing/Bouw/formuliernl.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketi=
ng.com/marketing/Bouw/images/interesse.jpg" alt=3D"ik heb interesse, cont=
acteer mij!" border=3D"0" /></a>=0D
                </td>=0D
              </tr>=0D
            </table>=0D
          </td>=0D
        </tr>=0D
        <tr>=0D
          <td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
            <table width=3D"540" align=3D"center" border=3D"0=
" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0">=0D
              <tr>=0D
                <td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.=
cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/separator1.gif" alt=3D""></td>=0D
              </tr>=0D
              <tr>=0D
                <td valign=3D"top" style=3D"font-family:A=
rial, Helvetica, sans-serif;line-height:18px;">=0D
                <span style=3D"color:#fe8603;font-size:24=
px;">=0D
								Tracking en tijdsregistratie</span><br /><br />=0D
                <span style=3D"color:#001e5f;font-size:14=
px;"><b>=0D
								Eenvoudig en toch volledig,</b></span>=0D
                <span class=3D"style2">medewerkers boeken=
 in bij =0D
								het instappen in de wagen via een RFID badge. =0D
								Het systeem berekent automatisch de =0D
								kilometervergoeding en zet dit op het dagelijks =0D
								en maandelijks rapport, rekening houdend met =0D
								alle wettelijke vverplichtingen. Ook het =0D
								rapport voor de CO2 bijdrage per wagen wordt =0D
								automatisch opgemaakt. Gedaan met foutieve =0D
								gegevens en manuele lijsten!<br>=0D
								</span><br /><br />=0D
                </td>=0D
                <td width=3D"15">=A0</td>=0D
                <td valign=3D"top" width=3D"201" align=3D=
"center">=0D
                	<a href=3D"http://www.cosmo-marketing.co=
m/marketing/Bouw/formuliernl.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.=
com/marketing/Bouw/images/tijdsregistratie.jpg" alt=3D"Tijdsregistratie" =
border=3D"0" /></a>=0D
                </td>=0D
              </tr>=0D
            </table>=0D
          </td>=0D
        </tr>=0D
        <tr>=0D
          <td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
            <table width=3D"540" align=3D"center" border=3D"0=
" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0">=0D
              <tr>=0D
                <td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.=
cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/separator2.gif" alt=3D""></td>=0D
              </tr>=0D
              <tr>=0D
                <td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.=
cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/wit.gif" height=3D"5" alt=3D"">=
</td>=0D
              </tr>=0D
              <tr>=0D
                <td valign=3D"top" width=3D"219" align=3D=
"center">=0D
                	<a href=3D"http://www.cosmo-marketing.co=
m/marketing/Bouw/formuliernl.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.=
com/marketing/Bouw/images/activiteitenmonitor.jpg" alt=3D"Activiteitenmon=
itor" border=3D"0" /></a>=0D
                </td>=0D
                <td width=3D"15">=A0</td>=0D
                <td valign=3D"top" style=3D"font-family:A=
rial, Helvetica, sans-serif;line-height:18px;">=0D
                <span style=3D"color:#fe8603;font-size:24=
px;">=0D
								Activiteitenmonitor</span><br /><br />=0D
                <span style=3D"color:#001e5f;font-size:14=
px;"><b>=0D
								Wie doet wat, waar en wanneer?</b></span> <span class=3D"style2">=
=0D
								=A0U weet perfect wie op welke werf welke =0D
								activiteit uitvoert, in real-time .</span><span style=3D"color:#4=
c7c97;font-size:12px;"> =0D
								De gegevens van jobregistratie worden =0D
								doorgestuurd naar uw ERP systeem en/of systeem =0D
								voor project - opvolging en facturatie.</span>=0D
                </td>=0D
              </tr>=0D
            </table>=0D
          </td>=0D
        </tr>=0D
        <tr>=0D
          <td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
            <table width=3D"540" align=3D"center" border=3D"0=
" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0">=0D
              <tr>=0D
                <td width=3D"289"><img src=3D"http://www.=
cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/separator3.gif" alt=3D""></td>=0D
                <td width=3D"251" rowspan=3D"2" valign=3D=
"top"><a href=3D"http://www.cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/formuliern=
l.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/m=
aterialenbeheer.jpg" alt=3D"Materialenbeheer" border=3D"0" /></a></td>=0D
              </tr>=0D
              <tr>=0D
                <td valign=3D"top" style=3D"font-family:A=
rial, Helvetica, sans-serif;line-height:18px;">=0D
                <span style=3D"color:#fe8603;font-size:24=
px;">=0D
								Materialenbeheer</span><br /><br />=0D
                <span style=3D"color:#001e5f;font-size:14=
px;"><b>=0D
								Waar is welk materiaal gebruikt of ingezet? </b></span>=0D
								<span class=3D"style2">U weet waar welke =0D
								machines in gebruik zijn en welke materialen er =0D
								verbruikt zijn op welke werf, wanneer en door wie. Niets =0D
								ontsnapt nog aan uw aandacht. Onregelmatigheden =0D
								worden automatisch gemeld.</span><br /><br />=0D
                <a href=3D"http://www.cosmo-marketing.com=
/marketing/Bouw/formuliernl.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.c=
om/marketing/Bouw/images/interesse.jpg" alt=3D"ik heb interesse, contacte=
er mij!" border=3D"0" /></a>=0D
                </td>=0D
              </tr>=0D
              <tr>=0D
                <td colspan=3D"2"><img src=3D"http://www.=
cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/wit.gif" height=3D"20" alt=3D""=
></td>=0D
              </tr>=0D
            </table>=0D
          </td>=0D
        </tr>=0D
      </table>=0D
      <table width=3D"588" align=3D"center" cellpadding=3D"0" cells=
pacing=3D"0" border=3D"0">=0D
        <tr>=0D
        	<td bgcolor=3D"#e4b421" align=3D"center" height=3D"50" s=
tyle=3D"font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;color:#FF=
FFFF;font-weight:bold;line-height:17px;">=0D
          	Cosmo Time & Security Systems - Leuvensesteenweg 467=
 - =0D
						1030 Brussel<br />Tel.: +32 2 669 0220 - Fax: +32 (0)2 =0D
						733 1325 -=0D
            <a href=3D"mailto:info@cosmotime.be" style=3D"col=
or:#4c7c97;">=0D
						info@cosmotime.be</a> - <a href=3D"http://www.cosmotime.be" target=3D=
" blank" style=3D"color:#4c7c97;">=0D
						www.cosmotime.be</a>=0D
          </td>=0D
        </tr>=0D
      </table>=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
</table>=0D
<table width=3D"600" align=3D"center" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0"=
>=0D
	<tr height=3D"30"><td align=3D"center" style=3D"font-family:Arial, Helve=
tica, sans-serif;font-size:11px;line-height:18px;color:#ffffff;">=0D
		Is deze mail niet leesbaar, klik dan <a href=3D"http://www.cosmo-market=
ing.com/marketing/Bouw/index.html" target=3D" blank" style=3D"color:#ffff=
ff;">=0D
		hier</a>.=A0=A0=A0Om uit te schrijven, kan u <a href=3D{unsubscribe lin=
k} style=3D"color:#ffffff;">=0D
		hier</a> klikken.</td></tr>=0D
</table>=0D
<br /><br />=0D
=0D
<a name=3D"francais"></a>=0D
<table width=3D"600" align=3D"center" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0"=
>=0D
	<tr height=3D"50">=0D
  	<td align=3D"center">=0D
    	<a href=3D"#nederlands"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.c=
om/marketing/Bouw/images/nederlands.gif" alt=3D"Klik hier voor een nederl=
andstalige versie" border=3D"0" /></a>=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
</table>=0D
<table width=3D"600" align=3D"center" cellpadding=3D"6" cellspacing=3D"0"=
 border=3D"0" bgcolor=3D"#e4b421">=0D
	<tr>=0D
  	<td align=3D"center">=0D
      <table width=3D"588" align=3D"center" cellpadding=3D"0" cells=
pacing=3D"0" border=3D"0">=0D
        <tr><td><a href=3D"http://www.cosmo-marketing.com/marketi=
ng/Bouw/formulierfr.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.com/marke=
ting/Bouw/images/topfr.jpg" alt=3D"Tracking en registratie van tijd, job =
en materialen op de werf via Barcode en/of RFID" border=3D"0" /></a></td>=
</tr>=0D
        <tr>=0D
          <td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
            <table width=3D"540" align=3D"center" border=3D"0=
" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0">=0D
      				<tr><td colspan=3D"3" height=3D"15"><img src=3D"http://ww=
w.cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/wit.gif" width=3D"540" height=
=3D"15" alt=3D"spacer" /></td></tr>=0D
              <tr>=0D
                <td valign=3D"top" style=3D"font-family:A=
rial, Helvetica, sans-serif;line-height:18px;">=0D
                <span style=3D"color:#fe8603;font-size:24=
px;">=0D
								Caract=E9ristiques</span>=0D
                <ul style=3D"color:#4c7c97;font-size:12px=
;" class=3D"style1">=0D
                  <li><span lang=3D"fr-be">Bo=EEtier fe=
rme et =0D
									robuste</span></li>=0D
                  <li><span lang=3D"fr-be">GSM, GPS,</s=
pan> =0D
									GPRS, tracking,<span lang=3D"fr-be"> lecteur =0D
									code barre et/ou RFID</span></li>=0D
                  <li><span lang=3D"fr-be">Connexion in=
ternet</span></li>=0D
									<li>Windows Mobile</li>=0D
                  <li><span lang=3D"fr-be">R=E9sistant =
=E0 l=92eau, =0D
									prot=E9g=E9 contre chocs</span></li>=0D
                  <li><span lang=3D"fr-be">Pr=EAt pour =
la nouvelle =0D
									carte de travail dans le secteur du b=E2timent</span></li>=0D
									<li>...</li>=0D
                </ul>=0D
                </td>=0D
                <td width=3D"15">=A0</td>=0D
                <td valign=3D"top" width=3D"277" align=3D=
"center">=0D
                	<a href=3D"http://www.cosmo-marketing.co=
m/marketing/Bouw/formulierfr.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.=
com/marketing/Bouw/images/bollen.jpg" alt=3D"eigenschappen" border=3D"0" =
/></a><br /><br />=0D
                  <a href=3D"http://www.cosmo-marketing=
.com/marketing/Bouw/formulierfr.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketi=
ng.com/marketing/Bouw/images/interessefr.jpg" alt=3D"ik heb interesse, co=
ntacteer mij!" border=3D"0" /></a>=0D
                </td>=0D
              </tr>=0D
            </table>=0D
          </td>=0D
        </tr>=0D
        <tr>=0D
          <td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
            <table width=3D"540" align=3D"center" border=3D"0=
" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0">=0D
              <tr>=0D
                <td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.=
cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/separator1.gif" alt=3D""></td>=0D
              </tr>=0D
              <tr>=0D
                <td valign=3D"top" style=3D"font-family:A=
rial, Helvetica, sans-serif;line-height:18px;">=0D
                <span style=3D"color:#fe8603;font-size:24=
px;">=0D
								Tracking et gestion des pr=E9sences<br>=0D
								<br>=0D
								</span><span lang=3D"fr-be">=0D
								<span style=3D"color:#001e5f;font-size:14px;"><b>=0D
								Simple et pourtant complet,</b></span></span>=0D
								<span lang=3D"fr-be" style=3D"color: #4c7c97; font-size: 12px">=0D
								les travailleurs pointent dans la voiture =E0 =0D
								l=92aide d=92un badge RFID. Le syst=E8me calcule =0D
								automatiquement la compensation par km et =0D
								l=92int=E8gre dans le rapport journalier et mensuel =0D
								tenant compte de la l=E9gislation</span><span style=3D"color: #4c=
7c97; font-size: 12px">.=0D
								</span>=0D
								<span lang=3D"fr-be" style=3D"color: #4c7c97; font-size: 12px">=0D
								Aussi le rapport concernant la redevance CO2 par =0D
								voiture est r=E9dig=E9 automatiquement. Fini les =0D
								donn=E9es erron=E9es et les listes manuscrites.</span><br />=0D
                </td>=0D
                <td width=3D"15">=A0</td>=0D
                <td valign=3D"top" width=3D"201" align=3D=
"center">=0D
                	<a href=3D"http://www.cosmo-marketing.co=
m/marketing/Bouw/formulierfr.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.=
com/marketing/Bouw/images/tijdsregistratie.jpg" alt=3D"Tijdsregistratie" =
border=3D"0" /></a>=0D
                </td>=0D
              </tr>=0D
            </table>=0D
          </td>=0D
        </tr>=0D
        <tr>=0D
          <td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
            <table width=3D"540" align=3D"center" border=3D"0=
" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0">=0D
              <tr>=0D
                <td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.=
cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/separator2.gif" alt=3D""></td>=0D
              </tr>=0D
              <tr>=0D
                <td colspan=3D"3"><img src=3D"http://www.=
cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/wit.gif" height=3D"5" alt=3D"">=
</td>=0D
              </tr>=0D
              <tr>=0D
                <td valign=3D"top" width=3D"219" align=3D=
"center">=0D
                	<a href=3D"http://www.cosmo-marketing.co=
m/marketing/Bouw/formulierfr.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.=
com/marketing/Bouw/images/activiteitenmonitor.jpg" alt=3D"Activiteitenmon=
itor" border=3D"0" /></a>=0D
                </td>=0D
                <td width=3D"15">=A0</td>=0D
                <td valign=3D"top" style=3D"font-family:A=
rial, Helvetica, sans-serif;line-height:18px;">=0D
                <span lang=3D"fr-be">=0D
								<span style=3D"color:#fe8603;font-size:24px;">=0D
								Monitor d=92activit=E9s</span></span><br /><br />=0D
                <span lang=3D"fr-be">=0D
								<span style=3D"color:#001e5f;font-size:14px;"><b>=0D
								<strong>Qui fait quoi, quand et o=F9</strong></b></span></span>?<=
span style=3D"color:#4c7c97;font-size:12px;">=0D
								<span lang=3D"fr-be">Vous savez exactement qui sur =0D
								quel chantier =E0 fait quelconque activit=E9 en =0D
								temps r=E9el. Les =0D
								donn=E9es de l=92enregistrements d=92activit=E9s sont =0D
								envoy=E9es vers votre syst=E8me ERP et/ou syst=E8me de =0D
								projets =96 suivi et facturation.</span><br>=0D
								</span>=0D
                </td>=0D
              </tr>=0D
            </table>=0D
          </td>=0D
        </tr>=0D
        <tr>=0D
          <td bgcolor=3D"#FFFFFF">=0D
            <table width=3D"540" align=3D"center" border=3D"0=
" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0">=0D
              <tr>=0D
                <td width=3D"289"><img src=3D"http://www.=
cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/separator3.gif" alt=3D""></td>=0D
                <td width=3D"251" rowspan=3D"2" valign=3D=
"top"><a href=3D"http://www.cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/formulierf=
r.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/m=
aterialenbeheer.jpg" alt=3D"Materialenbeheer" border=3D"0" /></a></td>=0D
              </tr>=0D
              <tr>=0D
                <td valign=3D"top" style=3D"font-family:A=
rial, Helvetica, sans-serif;line-height:18px;">=0D
                <span lang=3D"fr-be">=0D
								<span style=3D"color:#fe8603;font-size:24px;">=0D
								Gestion des mat=E9riaux</span><br /><br />=0D
                <span style=3D"color:#001e5f;font-size:14=
px;">=0D
								<span class=3D"style3"><strong>O=F9 quel mat=E9riel =0D
								est utilis=E9 et employ=E9.</strong></span></span></span><span la=
ng=3D"fr-be" style=3D"color: #4c7c97; font-size: 12px"><br>=0D
								Vous savez o=F9</span><span style=3D"color: #4c7c97; font-size: 1=
2px">, =0D
								quand</span><span lang=3D"fr-be" style=3D"color: #4c7c97; font-si=
ze: 12px"> quelle machine=0D
								</span>=0D
								<span style=3D"color: #4c7c97; font-size: 12px">=0D
								est</span><span lang=3D"fr-be" style=3D"color: #4c7c97; font-size=
: 12px"> employ=E9e et combien de mat=E9riaux sont =0D
								utilis=E9s sur quelconque chantier et par qui. =0D
								Rien n=92=E9chappe plus =E0 votre intention. Des =0D
								divergences sont imm=E9diatement signal=E9es.<br>=0D
								</span><br /><br />=0D
                <a href=3D"http://www.cosmo-marketing.com=
/marketing/Bouw/formulierfr.php"><img src=3D"http://www.cosmo-marketing.c=
om/marketing/Bouw/images/interessefr.jpg" alt=3D"ik heb interesse, contac=
teer mij!" border=3D"0" /></a>=0D
                </td>=0D
              </tr>=0D
              <tr>=0D
                <td colspan=3D"2"><img src=3D"http://www.=
cosmo-marketing.com/marketing/Bouw/images/wit.gif" height=3D"20" alt=3D""=
></td>=0D
              </tr>=0D
            </table>=0D
          </td>=0D
        </tr>=0D
      </table>=0D
      <table width=3D"588" align=3D"center" cellpadding=3D"0" cells=
pacing=3D"0" border=3D"0">=0D
        <tr>=0D
        	<td bgcolor=3D"#e4b421" align=3D"center" height=3D"50" s=
tyle=3D"font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;color:#FF=
FFFF;font-weight:bold;line-height:17px;">=0D
          	Cosmo Time & Security Systems - Chauss=E9e de Louvai=
n 467 =0D
						- 1030 Bruxelles<br />T=E9l.: +32 2 669 0220 - Fax: +32 =0D
						(0)2 733 1325 -=0D
            <a href=3D"mailto:info@cosmotime.be" style=3D"col=
or:#4c7c97;">=0D
						info@cosmotime.be</a> - <a href=3D"http://www.cosmotime.be" target=3D=
" blank" style=3D"color:#4c7c97;">=0D
						www.cosmotime.be</a>=0D
          </td>=0D
        </tr>=0D
      </table>=0D
    </td>=0D
  </tr>=0D
</table>=0D
<table width=3D"600" align=3D"center" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0"=
>=0D
	<tr height=3D"30"><td align=3D"center" style=3D"font-family:Arial, Helve=
tica, sans-serif;font-size:11px;line-height:18px;color:#ffffff;">=0D
		Is deze mail niet leesbaar, klik dan <a href=3D"http://www.cosmo-market=
ing.com/marketing/Bouw/index.html" target=3D" blank" style=3D"color:#ffff=
ff;">=0D
		hier</a>.=A0=A0=A0Om uit te schrijven, kan u <a href=3D{unsubscribe lin=
k} style=3D"color:#ffffff;">=0D
		hier</a> klikken.</td></tr>=0D
</table>=0D
</body>=0D
</html>