[tpop3d-discuss]Re: tpop3d maildir problem

Bartłomiej Syryjczyk bsyryjczyk at kamsoft.eu
Wed, 06 Sep 2006 09:18:24 +0200


Bartłomiej Syryjczyk napisał(a):
> tpop3d can't create directories. I think that will be correct in next 
> release.
Logs:
---
Sep  6 09:16:22 klon tpop3d[11175]: authcontext_new_user_pass: began 
session for `test@domain.tld' with mysql; uid 207, gid 207
Sep  6 09:16:22 klon tpop3d[15708]: quit: signal 11 post_fork = 1
Sep  6 09:16:22 klon tpop3d[11175]: fork_child: 
[12]test@ksf.pl(10.10.0.14): began session for `test@domain.tld' with 
mysql; child PID is 15708
Sep  6 09:16:22 klon tpop3d[11175]: net_loop: child process 15708 killed 
by signal 11 (shouldn't happen)
---

-- 
_______________________________________________________________________
Bartłomiej Syryjczyk
1181 Sekcja Utrzymania Ruchu
Dział Bezpieczeństwa; Wydział Rozwoju
P.I.KAMSOFT; 40-235 Katowice, ul.1 Maja 133; tel.(48-32)209-07-05; fax 
209-07-15