[tpop3d-discuss]Problem with tpop3d

Marek Krynicki marek.krynicki at wsse.waw.pl
Wed, 2 Nov 2005 15:18:52 +0100


Marek Krynicki
-------------------------------------------------------------------------=
---
--------------------
Wojew=F3dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. =AFelazna 79 00-875 Warszawa
numer centrali  620 90 01/06 wew. 102
=20

---=20
Outgoing mail is certified Virus Free.=20
Checked by MKS VIR anti-virus system (http://www.mks.com.pl).=20
=20
---

Uwaga:

Wiadomo=B6=E6 jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dost=EAp os=F3b =
trzecich do
tej wiadomo=B6ci jest zabroniony. Je=B6li nie jest Pan/i adresatem =
niniejszej
wiadomo=B6ci, informujemy, =BFe jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
rozprowadzanie lub inne dzia=B3anie o podobnym charakterze jest =
zabronione i
mo=BFe by=E6 nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz =
usuni=EAcie
wiadomo=B6ci bez otwierania za=B3=B1cznik=F3w.

> Nov  2 11:07:45 mail tpop3d[4245]: net_loop: child process 4685 killed =
by
> signal 11 (shouldn't happen)
Post your config.

That's my config file (tpop3d.conf):=20

listen-address: 192.168.1.253
mailbox: /var/mail/$(user)

auth-pam-enable:	yes
auth-pam-mail-group:	mail


----------------------------
Marek Krynicki